. .

Wystawa zbiorowa „Materialność Języka“ z pracami Jeana Daviot, Markusa Keibela, Jorinde Voigt und Maxa Wechslera

Wystawa otwarta podczas sympozjum „Sztuka i Język“ (22 i 23 maja) 23 maja 2013 roku przedstawiała prace artystów:

Jorinde Voigt,

Jean Daviot,

Markus Keibel,

Max Wechsler

Wspólnym zagadnieniem łączącym pokazane dzieła jest „materialność języka“. Obrazy tych samych artystów brały udział w wystawie o tym tytule jesienią 2012 roku w Fundacji Hippocrène (Paryż, kuratorka dr Jeanette Zwingenberger), która cieszyła się dużym powodzeniem. W ramach ścisłej współpracy z Fundacją Hippocrène Zamek Genshagen podjął się przedłużenia na pewien czas tej wystawy w jej ogólnym zarysie.

Zgodnie z zamysłem tej wystawy należy rozumieć pokazywane prace jako „laboratorium“.

 Za pośrednictwem różnorodnych mediów sztuk plastycznych (malarstwo, rysunek, land art czy fotografia) ujawniają się różne aspekty „materialności języka”.

Max Wechsler, Jorinde Voigt, Jean Daviot i Markus Keibel w ich własnym artystycznym piśmie o fonetycznej i graficznej formie podejmują kwestię „materialności języka”.

Dzieje się tak na przykład za sprawą permutacji liter w obrębie jednego słowa, lub poprzez typograficzne puzzle, jak również w wyciętym w trawie rosnącym napisie. Optyczny, pozornie słyszalny wymiar, który powstaje podczas obserwacji tych dzieł, nadaje abstrakcyjności języka konkretną postać litery – słowa i przedmiotu.

Celem wystawy było pobudzić do refleksji nad zmysłowym i żywym charakterem języka i skłonić do zabawy nim dzięki fantazyjnemu przekształcaniu słów-znaczeń. Dzieła dają impuls do kreatywnego wykraczania na własną rękę poza szablony w myśleniu i działaniu.

Wystawę można było zwiedzać do 18 listopada br.