. .

Program 2010

07.03.2010 - 13.03.2010

Brandenburska Orkiestra Landowa z Frankfurtu nad Odrą przedstawiła operę dziecięcą Benjamina Brittena pt. „Potop Noego” pod batutą Howarda Griffithsa. Oprócz profesjonalnych muzyków z Orkiestry do projektu zostało włączone całe miasto Frankfurt nad Odrą.

więcej
23.04.2010 - 24.04.2010

W dniach 23 i 24 kwietnia odbyła się w Pałacu Genshagen konferencja ekspercka pt. „Bolonia 2020 – Ku przyszłości Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego“. Projekt został zorganizowany we współpracy z Niemiecką Konferencją Rektorów Szkół Wyższych, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Francuską Konferencją Rektorów Szkół Wyższych przy wsparciu Niemiecko-Francuskiej Szkoły Wyższej (DFH).

więcej
27.05.2010

Istotą tego projektu jest pytanie o europejską koncepcję koordynacji cywilno-militarnej oraz porównanie koncepcji z Polski, Francji i Niemiec i debat narodowych na ten temat. Ze względu na zmiany instytucjonalne, jakie niósł ze sobą Traktat Lizboński, silnie zaangażowane na arenie międzynarodowej kraje Trójkąta Weimarskiego mogą przyczynić się do powstania „kultury koordynacji”.

więcej
26.05.2010 - 30.05.2010

Centrum literacko-artystyczne Villa Gillet w Lyonie, partner Fundacji Genshagen w ramach projektu nagrody literackiej im. Franza Hessela, organizuje już od wielu lat renomowany międzynarodowy festiwal literacki AIR, na którym gości osiemdziesięciu pisarzy z całego świata.

więcej
05.06.2010 - 10.06.2010

W ramach pięciodniowych warsztatów pisarskich w Genshagen odbyło się spotkanie młodzieży o pochodzeniu migranckim z Francji i Niemiec. Uczestnicy projektu pod okiem uznanego autora pisali teksty na temat „Imagine” o własnych wyobrażeniach i życzeniach, a także doświadczeniach jako migranci. Inspiracją do tworzenia tekstów był też projekt w parku – „Materializacja przez język” słowa „Imagine”.

więcej
07.06.2010 - 10.06.2010

Już od dłuższego czasu Fundacja Hippocrène (Paryż) poświęca w swojej działalności dużo uwagi tematowi „Materializmu języka“, i przedstawia go we współpracy z artystami plastykami, muzykami, performerami za pomocą filmów video, przedstawień, obrazów o ogromnych rozmiarach i... „Land-Art”.

więcej
06.06.2010 - 11.06.2010

Dwudziestu dziennikarzy z Polski i Niemiec miało okazję wyjechać w podróż studyjną do kraju sąsiada. Tematem podróży była edukacja kulturalna. Dziennikarze mieli możliwość otrzymania wielu informacji nie tylko w zakresie głównego tematu, lecz także o sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej.

więcej
27.06.2010 - 29.06.2010

Długoletnia współpraca Fundacji Genshagen z Francusko-Niemiecką Wymianą Młodzieży (DFJW) w kwestiach integracji i równości szans zaowocowała stworzeniem francusko-niemieckiej sieci zajmującej się tym tematem, w ramach której zorganizowano wiele projektów z udziałem wysokiej rangi ekspertów w celu pogłębienia wymiany doświadczeń na szczeblu francusko-niemieckim.

więcej
08.08.2010 - 15.08.2010

Polsko-francusko-niemieckie warsztaty dla młodzieży, odbywające się na przemian w Polsce, Francji i Niemczech, w 2010 roku odbyły się w Genshagen. Wyniki pracy zostały zaprezentowane w renomowanym teatrze i przez to ta dość jeszcze nieznana forma edukacji kulturalnej została udostępniona szerokiej publiczności.

więcej
30.08.2010

Nagroda Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów za nadzwyczajne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, która została przyznana po raz pierwszy w 2009 roku, honoruje wysoką jakość przekazu kultury.

więcej
29.08.2010 - 31.08.2010

Fundacja Genshagen we współpracy z Château d’Orion rozpoczęła nowy cykl programowy, który ma na celu wzmocnić dialog społeczny. Bazując na koncepcji „Dialogues en humanité“ z Lyonu, w Genshagen i Orion powstaje miejsce wolnego myślenia i dyskusji, poświęcone co roku innemu ważnemu tematowi.

więcej
05.09.2010 - 07.09.2010

Gut 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und kurz nach dem Start einer neuen Bundesregierung, die eine Stärkung des Weimarer Dreiecks als explizites Ziel ihrer Europapolitik definiert, soll im Rahmen dieses Projekts eine Grundsatzdebatte über Stand und Perspektiven der trilateralen Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich und Polen angestoßen werden.

więcej
10.10.2010 - 11.10.2010

Fundacja Genshagen powołała do życia nowy format spotkania dyplomatów o poufnym charakterze pod nazwą „Trójstronne rozmowy dyplomatów w Genshagen“. Odbywające się corocznie sesje mają być poświęcone różnym aspektom Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

więcej
10.10.2010 - 15.10.2010

Jedenaste wydanie programu dla dziennikarzy Fundacji Genshagen i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprowadziła na Podlasie, często nazywane zielonymi płucami Europy. Ten region, niezwykle zróżnicowany pod względem kulturalnym, religijnym i historycznym, stanowi także granicę Unii Europejskiej.

więcej
13.10.2010 - 15.10.2010

Niniejsza konferencja była kontynuacją inauguracyjnego przedsięwzięcia „Przekaz sztuki – sztuka przekazu” z 9 czerwca 2009 roku. Kwestie wówczas poruszone były zgłębiane w ramach mniejszych projektów, np. debat eksperckich, gdzie połączona została wiedza teoretyczna z praktyką.

więcej
Wyświetla nowości od 1 do 15 ze wszystkich 21
<< Pierwsza < Poprzednia 1-15 16-21 Następna > Ostatnia >>