. .

Program 2012

Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux (AFA) w styczniu po raz siódmy zorganizowała „Dialog niemiecko-francuski o Europie”. W 2012 roku Fundacja Genshagen była jednym z jego współorganizatorów i partnerem AFA. Tematem konferencji była „Przyszłość stosunków transatlantyckich”.

więcej

Tematem debaty był europejski proces integracji oraz kwestia oddziałujących na niego sił wspomagających i przeciwdziałających. Rzeczywiście, obecnie w procesie integracyjnym nie mamy do czynienia wyłącznie z postępem w kierunku pogłębienia integracji, obserwujemy także jego regres. Na konferencji omówione i sprawdzone zostały różne obszary polityki, ze szczególnym uwzględnieniem sił wspomagających i przeciwdziałających temu procesowi. Uczestnicy zastanowili się także, czy i gdzie panuje stagnacja?

więcej

Sympozjum było wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Oświaty Dorosłych/ Dokształcania przy Katedrze Andragogiki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i Fundacji Genshagen.

więcej

Rozwój stosunków niemiecko-francuskich poczynając od 1945 roku uznawany był za wzorcowy, stanowi więc fundamentalną część składową zjednoczenia europejskiego. Centralne pytanie projektu brzmiało, czy z bogatego zasobu doświadczeń stosunków niemiecko-francuskich można wyciągnąć wnioski na temat warunków i sposobów funkcjonowania stosunków dwustronnych i czy tym samym mogą stać się one przykładem dla innych partnerów europejskich?

więcej

Niemiecko-francuska nagroda literacka im. Franza Hessela łączy się z ofertą rezydencji dla laureatów w Pałacu Genshagen. Celem programu rezydencyjnego jest inicjowanie intelektualnej wymiany między laureatami oraz zaoferowanie autentycznej możliwości upowszechniania niemieckiej i francuskiej literatury współczesnej.

 

więcej

Zaplanowany na dwa lata projekt zainicjowało spotkanie grupy roboczej około trzydziestu niemieckich i francuskich naukowców i pracowników think tanków. Celem była dogłębna analiza reform instytucjonalnych stosunków niemiecko-francuskich i związanych z projektami inicjatyw, wprowadzonych przez oświadczenie niemiecko-francuskie ze stycznia 2003 roku a dotyczących ich realizacji i skuteczności.

więcej

Projekt „Muzeum otwarte” przeprowadzony został w kooperacji z Federalną Akademią Wolfenbüttel w dniach od 7 do 12 maja 2012 w ramach formatu ‚Platforma Edukacji Kulturalnej’ pod tytułem ”Platforma muzea kultury codziennej. Muzeum otwarte – antropologia codzienności”. Podstawą koncepcji i celem projektu było rozwijanie nowoczesnych metod Edukacji Kulturalnej. ‚Muzeum jako instytucja w sposób aktywny włącza się w procesy i kierunki rozwoju społeczeństwa, podejmując tym samym wyzwania społeczne.

więcej

Fundacja Genshagen wspólnie z Fundacją Bertelsmanna zorganizowała w Genshagen konferencję ekspertów, w celu przedyskutowania trójstronnie kwestii polityki energetycznej i uwzględnienia jej różnorodnych aspektów.

więcej

Już w 2011 roku wraz z Instytutem Polityki Kulturalnej Uniwersytetu Hildesheim, Observatoire des Politiques Culturelles w Grenoble oraz przedstawicielkami Fundacji Genshagen powołano kolegium naukowe ds. Edukacji Kulturalnej w obu krajach, które regularnie obraduje w Genshagen. Kolegium zajmuje się zaplanowanym na trzy lata francusko-niemieckim projektem naukowym ds. Edukacji Kulturalnej. Wyniki pracy kolegium mają być opublikowane w 2013r.

więcej

Zainspirowana „Dialogues en humanité” – „Dialogami pod Drzewami”, które od 10 lat odbywają sie w Lyonie, Fundacja Genshagen przeniosła ten nowatorski pomysł do Niemiec i osadziła go w parku przypałacowym Fundacji. 

więcej

Było to już piąte spotkanie z cyklu niemiecko-francusko-polskich rozmów ekspertów o najważniejszych zagadnieniach polityki europejskiej. Publicznością docelową byli młodzi przedstawiciele świata polityki, administracji i gospodarki oraz think tanków, z pomocą których jest budowana sieć wzajemnych powiązań między krajami Trójkąta.

więcej

Z ideą projektu teatralnego Fundacja Genshagen zwraca się do młodzieży pochodzącej z trzech krajów, Niemiec, Polski i Francji i zainteresowanej „dialogiem międzykulturowym” wyrażanym za pomocą środków teatralnych. Projekt odbył sie we Francji, dlatego jego przedmiotem była francuska sztuka teatralna, w której pokazane jest społeczeństwo w okresie przełomu.

więcej

Dwudziestu czterech młodych naukowców i studentów studiów magisterskich z Niemiec, Francji i Polski (ośmiu z każdego kraju) spotkało się na dziesięć dni w Genshagen, by wspólnie zająć się kwestiami o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

więcej

„Mojżesz i Aaron” zalicza się do najważniejszych dzieł teatru muzycznego XX wieku. Arnold Schönberg odnosi się w nim do historii Mojżesza i Aarona ze Starego Testamentu. W kompleksowej partyturze stworzonej w technice dodekafonii (dwunastotonowości) Schönberg kontempluje monoteistyczną ideę Boga i (nie)możliwość stwarzania obrazu Boga.

więcej

Podczas trwania programu w Genshagen mieszkać będzie trzech artystów z Niemiec, Francji i Polski. Rezydenci pracować będą zarówno indywidualnie, jak i wspólnie, wymieniając doświadczenia artystyczne z pozostałymi stypendystami i wyznaczając w ten sposób nowe drogi upowszechniania kultury i sztuki w Europie.

więcej
Wyświetla nowości od 1 do 15 ze wszystkich 22
<< Pierwsza < Poprzednia 1-15 16-22 Następna > Ostatnia >>