. .

Program 2015

Tutaj znajdą Państwo tegoroczny program Fundacji. Klikając na „więcej“ uzyskają Państwo dodatkowe informacje na temat każdego wydarzenia np. program, sprawozdanie lub listę uczestników.

W dniach 29-30 stycznia 2015 roku w pałacu w Genshagen odbyła się uroczystość rozpoczęcia programu stypendialnego „BRIAN” ministerstwa nauki, badań i kultury kraju związkowego Brandenburgii. Uroczystość, która została zorganizowana zarówno dla młodego pokolenia europejskich i pozaeuropejskich naukowców, jak i naukowców z programu BRAIN, rozpoczęła szereg nowych programów tzw. Willkommenskultur - czyli kultury powitania.

więcej

Niemiecko-francuska nagroda im. Franza Hessela przyznawana dla literatury współczesnej ma przyczyniać się do pogłębiania dialogu pomiędzy Niemcami i Francją oraz promowania literatury obu krajów. W koopercji z instytutem literackim Villa Gillet wyróżniani są corocznie dwaj autorzy/ dwie autorki z obu krajów.

więcej

W dniach 24-25 lutego 2015 r. w Pałacu Genshagen pod Berlinem odbyła się polsko-niemiecka konferencja na temat Edukacji Kulturalnej oraz upowszechniania kultury i sztuki, na którą Fundacja Genshagen zaprosiła ekspertów z obu krajów aktywnie związanych z obszarem Edukacji Kulturalnej.

więcej

W ramach współpracy z Fundacją Friedricha Eberta w dniach 19-21 marca 2015 r. odbyły się w Berlinie i w Genshagen tegoroczne warsztaty Weimar Triangle Working Sessions na temat „Containment, resolution or intervention: European Security Policy faced with an Arc of Crisis“.

więcej

W ramach Brandenburskich rozmów o Europie omawiane są aktualne tematy agendy europejskiej w formie dwugodzinnej dyskusji. Spotkanie w dniu 6 maja 2015 r. poświęcone zostanie kontrowersyjnej debacie Niemiec  o właściwą interpretację trwającej wojny na Ukrainie i o poprawne wnioski w odniesieniu do Rosji.

więcej

Po raz siódmy w Pałacu Genshagen wręczona zostanie nagroda Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w dziedzinie Edukacji Kulturalnej. Towarzyszące wręczeniu nagrody sympozjum stwarza okazję do wymiany informacji i dyskusji na aktualne tematy dotyczące Edukacji Kulturalnej.

więcej

W ramach niemiecko-francusko-polskich spotkań parlamentarzystów spotykają się posłowie z niemieckiego, polskiego i francuskiego parlamentu, żeby dyskutować nad możliwymi sposobami rozwiązania konfilktu na Ukrainie. W planach jest kontynuacja tego fomatu w celu omawiania dalszych ważnych zagadnień z zakresu polityki europejskiej i wzmocnienia trójstronnego dialogu.

więcej

Baltic Sea Youth Dialog zapoczątkowano w 2014 r. z inicjatywy Rady Państw Morza Bałtyckiego i Fundacji im. Körbera w ramach strategii Unii Europejskiej dla Morza Bałtyckiego jako forum dialogu dla uczniów i studentów w celu wzmocnienia tożsamości regionu Morza Bałtyckiego. Po pierwszych dwóch spotkaniach w Narwie (Estonia) i Iwangorodzie (Rosja) w zeszłym roku i w Genshagen w 2015, w kolejce czeka jeszcze spotkanie w Olsztynie (Polska).

więcej

 1. i 2. lipca odbyła się w pałacu Genshagen tegoroczna konferncja ekspertów Trójkąt Weimarski, pod tytułem „Energy Union – Between Common European Goals and Divergent National Approaches”. Blisko 40 ekspertów przedyskutowało centralne wyzwania, warunki sukcesu i możliwe konsekwencje budowy europejskiej unii energetycznej. W ramach konferencji zostało przedstawione studium The Energy Union: Views from France, Germany, Poland and the United Kingdom.

więcej

Program rezydencji artystycznej odbył się już po raz trzeci w Pałacu Genshagen. Troje artystów Benjamin Althammer, artysta plastyk i fotograf z Berlina, Florent Colautti, muzyk i kompozytor z Paryża oraz Katarzyna Guzowska, artystka sztuki video z Warszawy pracowało osiem tygodni indywidualnie i wspólnie, inspirując się wzajemnie i poznając w ten sposób inne kultury. Na zakończenie programu troje artystów zaprezentowało publiczności wyniki swojej pracy.

więcej

Czwarta edycja trójstronnej Szkoły Letniej w Genshagen zajmowała się tematyką europejskiej polityki obronnej. Od 19 w 28 sierpnia spotykało się w Pałacu Genshagen 23 studentów z krajów obszaru Trójkąta Weimarskiego.

więcej

Od 2009 r. Europamobil wysyła 20 studentów z Europy do wybranych szkół w kraju związkowym Brandenburgia, we francuskim regionie Ile-de-France i w województwie mazowieckim. Celem akcji jest zapoznanie uczniów z tematami dotyczącymi Europy podczas organizowanych przez studentów warsztatach. Końcowe wyniki są przedstawiane publicznie i omawiane razem z przedstawicielami ze sfery politycznej i kulturalnej. W 2015 r. Europamobil powraca z powrotem do Brandenburgii.

więcej

Laureatki niemiecko-francuskiej nagrody im. Franza Hessela 2014 zostaną zaproszone na 10-dniowy pobyt rezydencyjny dla pisarzy w Genshagen. Zostaną zorganizowane wieczory autorskie, aby pozyskać nowych odbiorców. Jest to okazja dla Państwa na dyskusję i poznanie literackiego środowiska Berlina.  

więcej

Na lata 2014 i 2015 przypadają rocznice, przypominające nam o ważnych wydarzeniach, między innymi 100 lat od wybuchu I wojny światowej i 70 lat od zakończenia II wojny światowej, 25 lat od upadku muru berlińskiego i jedności Niemiec oraz 100 lat od ludobójstwa Ormian.

więcej

Coroczne spotkanie w ramach sieci umożliwia wymianę pomiędzy ważnymi przedstawicielami. Spotkanie, podczas którego odbywa się dyskusja na temat artystycznych i kulturowych wkładach w proces integracji, nadaje debacie o interkulturowym otwarciu się institucji kulturowych nowe impulsy.

więcej
Wyświetla nowości od 1 do 15 ze wszystkich 20
<< Pierwsza < Poprzednia 1-15 16-20 Następna > Ostatnia >>