. .

Program 2019

Tutaj znajdą Państwo tegoroczny program Fundacji. Klikając na „więcej“ uzyskają Państwo dodatkowe informacje na temat każdego wydarzenia np. program, sprawozdanie lub listę uczestników.

06.11.2019 - 07.11.2019

Podczas dwudniowych warsztatów omówimy wyzwania i możliwości oraz możliwe strategie kształtowania rozwoju regionalnego na obszarach wiejskich z politykami z Brandenburgii, praktykami biznesu i organizacji pozarządowych, a także zaproszonymi ekspertami z wybranych państw członkowskich UE o porównywalnych wyzwaniach polityki regionalnej. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania dalszych kontaktów.

więcej
12.11.2019 - 13.11.2019

W europejskim cyklu imprez organizowanych pod nazwą „Na granicach przyszłości” poszukuje się odpowiedzi na aktualne wyzwania oraz podejmuje się konfrontację z wizjami przyszłego współistnienia w Europie z perspektywy osób działających w kulturze, artystów i młodych pokoleń – teoretycznie i w ramach praktyki artystycznej.

więcej
19.11.2019

Jesienią 2019 r. zostanie w Polsce wybrany nowy parlament. W ramach „Brandenburskich rozmów o Europie” eksperci z Polski, Niemiec i Francji skomentują wynik wyborów i przeanalizują konsekwencje dotyczące polityki wewnętrznej i europejskiej.

więcej
20.11.2019 - 22.11.2019

Wydarzenie to jest dwunastym z kolei spotkaniem w ramach cyklu polsko-niemiecko-francuskich warsztatów poświęconych tematom w zakresu polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Odbiorcą docelowym jest młoda kadra kierownicza z obszarów polityki, administracji i gospodarki oraz ośrodków think tank.

więcej
02.12.2019 - 03.12.2019

Fundacja Genshagen przy współudziale Ambasady Francuskiej organizuje raz w roku poufny krąg dyskusyjny poświęcony tematom energetycznym z udziałem wysokich rangą niemieckich i francuskich przedstawicieli obszarów gospodarki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania uwaga koncentruje się przede wszystkim na kwestii zmiany polityki energetycznej.

więcej
05.12.2019 - 06.12.2019

Aktualne tematy takie jak migracja, zmiany demograficzne, nasilenie tendencji nacjonalistycznych, rola społeczeństwa obywatelskiego oraz stosunki między Unią Europejską a państwami narodowymi określają aktualne dyskursy w Europie i poddawane są intensywnej dyskusji. Jednocześnie w każdym kraju podejmuje się odrębnie specyficzne debaty oddziałujące na społeczeństwo, politykę i kulturę danego kraju.

więcej
Wyświetla nowości od 25 do 30 ze wszystkich 31