. .

Informacje o projekcie

02.08.2022 12:21 Wiek: -73 days

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa”

Foto © Stiftung Genshagen | Charlotte Müller

2.— 12. sierpnia 2022 r. w Pałacu Genshagen

 

Stypendyści 2022

Polsko-francusko-niemieckie jury wybrało trzy tandemy do udziału w trójstronnej rezydencji tandemowej. W dniach 2- - 12 sierpnia 2022 r. będą gościć w Genshagen:

• Autorka Krystyna Lenkowska i tłumacz Bernd Karwen (polsko-niemiecki Tandem)

• Autor Zygmunt Miłoszewski i tłumacz Kamil Barbarski (polsko-francuski Tandem)

• Autor Ron Winkler i tłumacz Tomasz Ososiński (niemiecko-polski Tandem)

Fundacja Genshagen cieszy się na pobyt Stypendystek i Stypendystów, którzy pracować będą przez dziesięć dni w Pałacu Genshagen.

Gratulujemy!

 

I. Informacje ogólne

Program rezydencyjny „Trójstronna rezydencja tandemowa” skierowany jest do autorek i autorów oraz tłumaczek i tłumaczy z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (prozę, poezję, dramat, eseistykę, publicystykę, literaturę dla dzieci i młodzieży i inne). Program rezydencji oferuje autorkom/autorom i tłumaczkom/tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.) 10 dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy. Autorzy i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen.

Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz:

  • tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami
  • umożliwianie intensywnego i pogłębioneo procesu pracy
  • omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
  • stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
  • umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji

W ramach programu „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów na poziomie roboczym oraz trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, aby mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i rozbudzania wzajemnego zainteresowania krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Dalsze informacje o Fundacji Genshagen znajdą Państwo tutaj.

Instytucje Partnerskie we Francji i w Polsce

Partnerami Fundacji w programie rezydencyjnym są:

we Francji :

ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire http://www.atlas-citl.org/, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

oraz

w Polsce:

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Jeziorańskiego we Wrocławiu/Wojnowicach http://www.kew.org.pl/

i Willa Deciusza w Krakowie http://villa.org.pl/villa/

Dalsze informacje

Charlotte Stolz: Tel: +49 3378 80 59 59

Magdalena Nizioł: Tel: +49 3378 80 59 49

Stiftung Genshagen

Am Schloss 1

14974 Genshagen

Niemcy

Partnerzy: Kolegium Europy Wschodniej Jana-Nowaka-Jeziorańskiego; Villa Decius; ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

Instytucje finansujące: Fondation Jan Michalski pour l’ecriture et la litterature

Kontakt: Charlotte Stolz; Magdalena Nizioł