. .

Informacje o projekcie

02.08.2021 14:18 Wiek: -152 days

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa”

03.08.2021 - 13.08.2021

Foto © Stiftung Genshagen | René Arnold

I. Informacje ogólne

Program rezydencyjny „Trójstronna rezydencja tandemowa” skierowany jest do autorek i autorów oraz tłumaczek i tłumaczy z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (prozę, poezję, dramat, eseistykę, publicystykę, literaturę dla dzieci i młodzieży i inne). Program rezydencji oferuje autorkom/autorom i tłumaczkom/tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.) 10 dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy. Autorzy i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen.

Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz:

 • tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami
 • umożliwianie intensywnego i pogłębioneo procesu pracy
 • omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
 • stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
 • umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji

W ramach programu „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów na poziomie roboczym oraz trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Dalsze informacje o Fundacji Genshagen znajdą Państwo tutaj.

Instytucje Partnerskie we Francji i w Polsce

Partnerami Fundacji w programie rezydencyjnym są:

We Francji :

ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire http://www.atlas-citl.org/, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

oraz

w Polsce:

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Jeziorańskiego we Wrocławiu/Wojnowicach www.kew.org.pl

i Willa Deciusza w Krakowie http://villa.org.pl/villa/

II. Wymogi

Wymogi dotyczące profilu stypendystówProgram skierowany jest do autorek/autorów i tłumaczek/tłumaczy wszystkich gatunków literackich z Niemiec, Francji i Polski, którzy zechcą

 • złożyć wspólny wniosek o uczestnictwo w rezydencji jako tandem
 • chcą poświęcić się w ciszy i spokoju wspólnej i indywidualnej pracy
 • są zainteresowani szerszą wymianą pomiędzy autorkami/ autorami i tłumaczkami/tłumaczami
 • chcą dalej rozwijać swoje umiejętności zawodowe i międzykulturowe
 • są zainteresowani literaturą krajów sąsiednich
 • są otwarci na kontakty z innymi stypendystami
 • są otwarci na Genshagen jako miejsce pobytu

Znajomość języków obcych

Nie ma wymagań językowych wobec autorek i autorów.

Odpowiednie umiejętności językowe tłumaczek i tłumaczy.

Znajomość języka kraju sąsiada lub języka angielskiego jest mile widziana.

III. Świadczenia Fundacji Genshagen

 • jednorazowe stypendium w wysokości 750 euro dla każdego uczestnika
 • pokrycie kosztów podróży (przyjazd i wyjazd)
 • bezpłatne zakwaterowanie w apartamentach z aneksami kuchennymi; dalsze pomieszczenia robocze do uzgodnienia (stypendyści mają do dyspozycji ewentualnie jedną kuchnię i używają jej wspólnie)
 • ryczałtowa stawka na wyżywienie (wyżywienie we własnym zakresie)
 • wsparcie organizacyjne na miejscu

Czas trwania pobytu

Dziesięć dni: 2 – 13 sierpnia 2021 r.

IV. Formalności

Wspólny wniosek autorki/ autora i tłumaczki/tłumacza

(patrz poniżej: Formularz wniosku i dokumenty aplikacyjne)

Proszę złożyć wspólny wniosek w dwóch językach: w języku autorki/ autora i w języku tłumaczki/tłumacza

Proces rekrutacji

Konkurs rozpisany w Niemczech, Francji i Polsce. Decyzję podejmuje trójstronne jury złożone z członków reprezentujących instytucje partnerskie w Niemczech, Francji i Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń

15 marca 2021 r.

Droga nadsyłania zgłoszeń

Aby ubiegać się o pobyt prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z załączonymi dokumentami pocztą elektroniczną.na adres:

stolz(at)stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po francusku)

i

niziol(at)stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po polsku)

Dalsze informacje

Charlotte Stolz: Tel: 0049 3378 80 59 59

Magdalena Nizioł: Tel: 0049 3378 80 59 49

Stiftung Genshagen

Am Schloss 1

14974 Genshagen

Niemcy

Partnerzy: Kolegium Europy Wschodniej Jana-Nowaka-Jeziorańskiego; Villa Decius; ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

Instytucje finansujące: Fondation Jan Michalski pour l’ecriture et la litterature

Kontakt: Charlotte Stolz, Magdalena Nizioł