. .

Informacje o projekcie

15.01.2016 14:48 Wiek: 5 yrs

Sympozjum „Sztuka przekazu – przekaz sztuki” oraz wręczenie nagrody Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w zakresie Edukacji Kulturalnej 2016

07.06.2016

W dniu 7 czerwca 2016 r. w Fundacji Genshagen odbędzie się sympozjum „Sztuka przekazu – przekaz sztuki” oraz wręczenie nagrody Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w zakresie Edukacji Kulturalnej za rok 2016.
Minister kultury prof. dr Monika Grütters już po raz ósmy wręczy nagrodę Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w zakresie Edukacji Kulturalnej. Spośród wielu zgłoszonych projektów jury złożone z ekspertów nominuje do nagrody dziesięć projektów, a następnie uhonoruje trzy najbardziej interesujące.

W przededniu wieczornej gali wręczenia nagrody dziesięć nominowanych projektów otrzyma możliwość zaprezentowania się na terenie parku pałacowego. Innowacyjne zazwyczaj metody i networking proponowane przez autorów wyróżnionych prac stanowią merytoryczną podstawę sympozjum, na którym goście z Niemiec, twórcy kultury, pracownicy administracji rządowej, politycy zajmujący się kulturą oraz eksperci będą mogli wymieniać doświadczenia i dyskutować o aktualnych tematach i wyzwaniach Edukacji Kulturalnej.

Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów przyznaje swoją nagrodę wzorcowym artystyczno-kulturalnym projektom popularyzatorskim realizowanym na terenie Republiki Federalnej, podkreślając tym znaczenie Edukacji Kulturalnej w kraju. Jej celem jest ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej wszystkim ludziom, niezależnie od sytuacji finansowej i statusu społecznego. Nagradzane są projekty innowacyjne, oddziałujące długofalowo i docierające do tych, którzy dotychczas rzadko lub w ogóle nie korzystali z oferty kulturalnej.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Referat K16

Kontakt: Margit Middelmann