. .

Program 2020

Tutaj znajdą Państwo tegoroczny program Fundacji. Klikając na „więcej“ uzyskają Państwo dodatkowe informacje na temat każdego wydarzenia np. program, sprawozdanie lub listę uczestników.

01.10.2020 - 02.10.2020

W marcu tego roku państwa członkowskie UE osiągnęły porozumienie w sprawie reformy procesu akcesyjnego. Dzięki temu możliwe było przezwyciężenie utrzymującej się blokady polityki rozszerzenia UE i podjęcie decyzji o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

więcej
08.10.2020

Z powodu aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem wydarzenie odbędzie się w formacie cyfrowym.

Upadek muru berlińskiego i następujące po nim zjednoczenie Niemiec były głównymi wydarzeniami nie tylko w niemieckiej, lecz także w europejskiej historii, które doprowadziły do głębokich zmian prawnych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i politycznych na całym kontynencie. 30 lat po zjednoczeniu Niemiec ten historyczny moment zostanie stosownie upamiętniony.

więcej
03.11.2020

Zjednoczenie Niemiec w 1990 r. stanowi punkt zwrotny w historii Europy. Amerykański historyk Fritz Stern określił to wydarzenie jako „drugą szansę Niemców w tym stuleciu”. Jednocześnie jednak szansa ta wiązała się w odbiorze naszych europejskich sąsiadów nie tylko z nadziejami, lecz początkowo także z pewnymi wątpliwościami i obawami.

więcej
11.11.2020 - 13.11.2020

Inicjatywa Weimar Young Perspectives, organizowana wspólnie przez Fundację Genshagen i Fundację im. Friedricha Eberta, gromadzi raz w roku młode kadry z Polski, Niemiec i Francji w celu przeprowadzenia wymiany w odniesieniu do wybranego aktualnego tematu polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa oraz dostarczenia impulsów do refleksji nad wypracowaniem wspólnych stanowisk w Europie.

więcej
24.11.2020

Odrodzenie się antysemityzmu w Europie jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk kryzysu społecznego naszych czasów. Niemiecko-francusko-polska dyskusja panelowa poświęcona będzie przyczynom, formom wyrażania i środkom zaradczym.

więcej
25.11.2020 - 27.11.2020

Edukacja Kulturalna stanowi ważną część życia kulturalnego i społecznego we wszystkich krajach Trójkąta Weimarskiego: w Polsce, w Niemczech i we Francji. W 2020 r. perspektywa trójstronna zostanie ponownie pogłębiona przez zorganizowanie polsko-niemiecko-francuskiego spotkania ekspertów, które zgromadzi osobistości z obszarów nauki, administracji, kultury i edukacji oraz społeczeństwa obywatelskiego. Wymiana informacji i doświadczeń na temat aktualnych strategii i wyzwań umożliwi wypracowanie wspólnych perspektyw na przyszłość.

więcej
Wyświetla nowości od 13 do 18 ze wszystkich 20