. .

Genshagener Schriften

Warsztat porozumienia. Niemiecko-francuskie procesy komunikacyjne i decyzyjne w polityce europejskiej

Drugi tom Genshagener Schriften „Warsztat porozumienia. Niemiecko-francuskie procesy komunikacyjne i decyzyjne w polityce europejskiej” ukazał się w maju 2013 r. i był wynikim dwuletniego projektu badawczego Fundacji Genshagen, Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej i Université Cergy-Pontoise. W dziesięciu studiach przypadku autorzy z obu krajów analizują przebieg i czynniki sukcesu niemiecko-francuskiej komunikacji na czterech centralnych polach działania polityki europejskiej.

więcej

Genshagener Papiere

Genshagener Papier N° 27: “Towards more cohesion in EU enlargement policy – tapping the potential of the Weimar Triangle”

marzec 2021 r.

W najnowszym wydaniu serii publikacji „Genshagener Papiere” Florent Marciacq i Tomasz Żornaczuk analizują rolę Polski, Niemiec i Francji w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich – oraz to, w jaki sposób współpraca tych trzech państw w ramach Trójkąta Weimarskiego może wzmocnić stabilność i zmiany polityczne w tym regionie oraz wesprzeć jego zbliżenie do UE.

więcej

Genshagener Papier N°26 “Acting European? The European Union and the Weimar Triangle in the Coronavirus Crisis”

listopad 2020 r.

Niniejsza edycja stanowi zbiór dziesięciu krótkich artykułów, które zostały opublikowane online w okresie od kwietnia do września 2020 r. w ramach zainicjowanej przez Fundację Genshagen serii pod tytułem „Acting European? The European Union and the Weimar Triangle in the Coronavirus Crisis”. Celem cyklu było przedstawienie reakcji politycznych i możliwych sposobów radzenia sobie z długofalowymi skutkami pandemii spowodowanej koronawirusem, zarówno w krajach Trójkąta Weimarskiego, jak i na szczeblu UE.

więcej

Genshagener Papier N°25 „Trójkąt Weimarski i przyszłość Zachodu”

wrzesień 2020

W tym artykule Hans Kundnani i Michał Kuź szczegółowo przyglądają się przyszłości Zachodu w burzliwych na całym świecie politycznie czasach. Po przedstawieniu różnych koncepcji „Zachodu”, badają oni wewnętrzny i zewnętrzny wymiar kryzysu, przez który ich zdaniem przechodzi obecnie zachodnia wspólnota wartości. Trzy państwa Trójkąta Weimarskiego w swoich wzajemnych relacjach odzwierciedliły niektóre z linii konfliktu tego kryzysu. Tylko jeśli Niemcom, Francji i Polsce uda się pokonać dzielące je różnice, Trójkąt Weimarski będzie mógł przeciwdziałać grożącej nam fragmentacji Zachodu, którą autorzy uważają za możliwy scenariusz na przyszłość.

więcej

Genshagener Papier N°24 “The Third Side of the Weimar Triangle: Franco-Polish Relations in the Trilateral Context”

kwiecień 2020 r.

Na początku lutego 2020 r. prezydent Francji Emmanuel Macron po raz pierwszy podczas swojej kadencji odwiedził Polskę. Wizyta ta była między innymi reakcją na znaczące pogorszenie relacji między Paryżem a Warszawą w ciągu ubiegłych lat i koncentrowała się na staraniach o nadanie nowej dynamiki stosunkom dwustronnym między oboma państwami. Odnosząc się do tego wydarzenia, Jérôme Heurtaux, Elsa Tulmets i Paweł Zerka w kompleksowy sposób naświetlają aktualny stan stosunków polsko-francuskich, określanych często jako najsłabsza strona Trójkąta Weimarskiego, i przedstawiają konkretne propozycje ożywienia tych relacji.

więcej

Genshagener Noten

Genshagener Noten 10/2018

W maju 2018 roku Fundacja Genshagen we współpracy ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza i Dialogues en humanité zajmowała się tematem "Europa granic" w ramach europejskiego cyklu "Akademia pod Drzewami". Genshagener Note nr 10 dokumentuje wymianę poglądów na temat tego, w jaki sposób sztuka i kultura mogą przyczynić się do urzeczywistnienia w przyszłości marzenia o otwartej Europie. Artyści, pracownicy sektora kultury i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Szwecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Izraela mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i debatować, czy i w jaki sposób za pomocą sztuki można przezwyciężać granice.

więcej

Genshagener Noten 9/2017

9. publikacja z serii Genshagener Noten dokumentuje i analizuje działania podejmowane w 2017 r. w ramach europejskiego cyklu wydarzeń „Na granicach przyszłości”. Celem cyklu jest konfrontacja z wyzwaniami i wizjami przyszłości współżycia na poziomie europejskim z perspektywy działaczy kultury, artystów i młodego pokolenia – zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktyki artystycznej.

więcej

Genshagener Noten 8/2017

Ósmy numer Genshagener Note zawiera dokumentację spotkania „Na granicach przyszłości”, obejmującego laboratorium nomadyczne (trójstronny artystycznyprojet wymiany młodzieży) i europejskie seminarium. Spotkanie odbyło się w listopadzie 2017 r. w Fundacji Genshagen. Zainicjowane wspólnie z francuskim partnerem Observatoire des politiques culturelles zapoczątkowało cykl spotkań poświęconych roli i wkładowi sztuki, sektora kultury oraz Edukacji Kulturalnej w procesy integracji i partycypacji społecznej.

The eighth Genshagener Note documents the European project “On the Threshold of the Future”, which took place with a Nomad’s Lab (a trilateral artistic youth exchange project) and a European seminar in November 2016. Initiated in cooperation with the French partner Observatoire des politiques culturelles, the conference marked the start of a European series of seminars which address

więcej

Genshagener Noten 7/2017

Co dwa lata w ramach cyklicznego wydarzenia „Akademia pod Drzewami“ Fundacja Genshagen inicjuje dyskusje o ważnych dla społeczeństwa zagadnieniach rozpatrując je z perspektywy kultury i sztuki. 27 maja 2016 roku Akademia zajmowała sie tematem „Co wolno sztuce? O wolności sztuki i powrocie religijności”. W Genshagener Note nr 7 znajdziecie Państwo obok tekstu wprowadzającego o cenzurze sztuki we Francji także wywiady umożliwiające wgląd w tę debatę w sześciu europejskich krajach.

więcej