. .

30 lat Trójkąta Weimarskiego

Cykl „30 lat Trójkąta Weimarskiego – idea z przeszłości czy pomysł na przyszłość? " bada rozwój i obecną kondycję tego trójstronnego formatu z różnych perspektyw i formułuje pomysły na jego przyszły kształt. Podczas gdy w pierwszej części serii Trójkąt Weimarski analizowany jest z perspektywy niemieckiej, francuskiej i polskiej, druga część skupia się na jego wpływie w obszarach współpracy międzynarodowej, transgranicznej i kulturalno-obywatelskiej.

 

Trójkąt Weimarski stracił swoją pierwotną rację bytu wraz z przystąpieniem Polski do UE, a następnie nie zdołano wyznaczyć dla niego nowych jasnych celów. Obecnie Trójkąt cierpi także z powodu silnych wewnętrznych konfliktów interesów i wartości. Należy je pilnie przezwyciężyć i określić nowe, aktualne cele dla Trójkąta. Tylko wtedy Francja, Polska i Niemcy będą mogły wspólnie przejąć konstruktywną rolę lidera w UE i odpowiedzialność za Europę w przyszłości.

więcej

Współpraca na płaszczyźnie kultury i społeczeństwa obywatelskiego uzupełniała w ostatnich latach więzi polityczne między Niemcami, Francją i Polską – nie zmieniając ich jednak zasadniczo. Kontakty kulturalne w ramach Trójkąta Weimarskiego nie są wykorzystywane zgodnie z możliwościami, jakie mogłyby dawać. Dzieje się tak pomimo faktu, że to właśnie to forum mogłoby przyczynić się do powstania wspólnej świadomości w zakresie historii tych trzech krajów i ich roli w integracji europejskiej. Aby to osiągnąć, należałoby skonsolidować stałe formy współpracy kulturalnej, ukierunkowane na młodzież i podmioty lokalne, a także sprzyjać mobilności między trzema państwami.

więcej

Powstanie eurodystryktu Strasburg-Kehl/Ortenau zostało zainicjowane w 2003 roku przez Jacques'a Chiraca i Gerharda Schrödera z okazji 40. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego. Nasz artykuł omawia, w jakim stopniu model eurodystryktu będącego wspólną przestrzenią życiową dla mieszkańców pogranicza, motorem lokalnej integracji europejskiej oraz przykładem realizowania wielopoziomowej polityki ujętej w Traktacie Akwizgrańskim z 2019 roku, mógłby zostać przeniesiony na polsko-niemieckie miasta przygraniczne Frankfurt nad Odrą/Słubice, Guben/Gubin, Görlitz/Zgorzelec. Pokażemy przy tym, że trójstronna wymiana pomiędzy tymi dwoma regionami granicznymi w ramach »lokalnego« Trójkąta Weimarskiego byłaby przydatna, by się wzajemnie uczyć i politycznie wspierać politykę wielopłaszczyznową w kontekście polsko-niemieckim.

więcej

Ze względu na połączony potencjał gospodarczy, demograficzny i militarny jego członków, Trójkąt Weimarski mógłby teoretycznie odgrywać rolę wiodącą Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Istnieje jednak długa lista przeszkód, które utrudniają wykorzystanie tego potencjału. Oprócz bardzo odmiennych potencjałów każdego z tych trzech państw, istnieją poważne różnice dotyczące ich instytucjonalnej pozycji w UE, postrzegania zagrożeń oraz wewnętrznej polityki, które mają wpływ na ich dwustronne relacje. Różnice te dotyczą zwłaszcza Polski w odniesieniu do Francji i Niemiec.

więcej

Potencjał Trójkąta Weimarskiego przysłoniły w ostatnich latach spory polityczne. Mimo wszelkich politycznych i ideologicznych napięć format zachowuje jednak swoją użyteczność w polityce europejskiej. Mógłby zostać wykorzystany do wzmocnienia zdolności do działania Unii Europejskiej, a także jej odporności i spójności. Wymaga to jednak postrzegania występujących różnic zdań jako zachęty do wspólnego poszukiwania rozwiązań.

więcej

Trójkąt Weimarski mógłby wygenerować dla Niemiec wartość dodaną w polityce europejskiej. Jego ramy trójstronne dobrze nadają się do realizacji trzech ważnych niemieckich celów: zapewnienia spójności europejskiej, poprawy legitymizacji niemieckiej – względnie niemiecko-francuskiej – polityki europejskiej oraz ułatwienia trudnych procesów decyzyjnych. Doświadczenia trzech dekad współpracy weimarskiej nakazują jednak zachować ostrożność. Trójkąta nie należy przeładowywać, ale powinno się go wypełnić treścią, wyznaczając konkretne priorytety.

więcej
Wyświetla nowości od 1 do 6 ze wszystkich 8
<< Pierwsza < Poprzednia 1-6 7-8 Następna > Ostatnia >>