. .

Genshagener Noten

Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Genshagener Noten auch per Post zu. Bitte wenden Sie sich an lorch(at)stiftung-genshagen.de und präzisieren Sie, welche Ausgabe(n) Sie interessieren.

Genshagener Noten

"Genshagener Noten" to seria publikacji działu Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie poświęcona aktualnym i istotnym zagadnieniom społecznym widzianym z perspektywy kultury i sztuki. Punkt ciężkości publikacji położony jest na niemiecko-francusko-polską współpracę w kontekście europejskim.
Elastyczny format tej serii umożliwia prezentacje rezultatów projektów Fundacji oraz opinii wybranych osób. Celem tej serii jest przedstawienie rezultatów pracy działu Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie szerszej publiczności.

 

Szóste wydanie „Genshagener Note“ dokumentuje wydarzenie „Epoka pamięci – o kulturze pamięci w społeczeństwach migracyjnych” zorganizowane przez Fundację Genshagen we współpracy z Niemieckim Związkiem Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.). Dyskusja miała miejsce 8 października 2015 i zapoczątkowała nowy cykl wydarzeń Fundacji Genshagen zatytułowany „Nieco inny dialog”.

więcej

Czwarte wydanie „Genshagener Noten” poświęcone zostało międzynarodowemu spotkaniu „Sztuka na ratunek: Romowie w Europie – Akademia pod drzewami”, które odbyło się w dniach od 11 do 13 września 2014 r. w Pałacu i Parku Genshagen.  „Akademia pod drzewami” została zorganizowana przez Fundację Genshagen we współpracy z Fundacją Hildegard Lagrenne ds. edukacji, inkluzji i uczestnictwa Sinti i Romów w Niemczech.

więcej

W trzecim numerze „Genshagener Noten“ zaprezentowane zostały rezultaty konferencji „Platforma Teatralna – przełom w sztukach performatywnych”, która odbyła się w dniach od 10 do 12 czerwca 2013 r. w Pałacu Genshagen.  Konferencja stanowiła kontynuację formatu „Platforma Edukacji Kulturalnej”, który Fundacja Genshagen realizuje co roku we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (Referat Edukacji Kulturalnej), w celu szukania innowacyjnych koncepcji dla upowszechniania kultury i sztuki.  Platforma po raz pierwszy poświęcona została kwestii związanej z upowszechnianiem kultury w zakresie teatru i tańca.

więcej

Drugie wydanie „Genshagener Noten” jest poświęcone niemiecko-francuskiemu sympozjum „Sztuka i język”, które odbyło się 22 i 23 maja 2013 w Pałacu Genshagen. Zostało ono zorganizowane przez Fundację Genshagen we współpracy z Fundacją Hippocrène. Obu fundacjom przyświecał wspólny cel: długofalowe i trwałe wymacnianie pracy na rzecz Europy środkami i językiem sztuki. W roku jubileuszowym 2013, w którym w Niemczech i we Francji zostało przypomniane podpisanie Traktatu Elizejskiego sprzed pięćdziesięciu lat i jego dalekosiężne następstwa, uczestnicy pragnęli sformułować niemiecko-francuskie wezwanie do pielęgnowania kulturalnej różnorodności Europy.

więcej

Pierwsze wydanie „Genshagener Noten" poświęcone jest sympozjum „Sztuka przekazu-przekaz sztuki” oraz nagrodzie Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w dziedzinie Edukacji Kulturalnej 2012 i ma formę reportażu. Kolejne publikacje z serii „Gensahagener Noten” prezentować będą stanowiska na wybrane tematy lub poszczególne projekty.

więcej