. .

Genshagener Papiere

Publikacja „Genshagener Papiere" poświęcona jest zagadnieniom polityki europejskiej oraz dwu- i trójstronnej współpracy między Niemcami, Francją i Polską. Celem tej serii jest prezentowanie szerszej publiczności rezultatów pracy Fundacji. Ze względu na elastyczny format publikacji, seria obejmuje teksty polityczne, jak również teksty o charakterze eseistycznym czy naukowym.

Autorami tekstów są zarówno renomowani uczeni, jak również młodzi naukowcy, eksperci ds. europejskich oraz dziennikarze. Publikacja „Genshagener Papiere” ukazuje się kilka razy w roku i jest dostępna w wersji online, jak również częściowo w wersji drukowanej.

Na życzenie Fundacja może przesłać publikację w wersji drukowanej. 

marzec 2021 r.

W najnowszym wydaniu serii publikacji „Genshagener Papiere” Florent Marciacq i Tomasz Żornaczuk analizują rolę Polski, Niemiec i Francji w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich – oraz to, w jaki sposób współpraca tych trzech państw w ramach Trójkąta Weimarskiego może wzmocnić stabilność i zmiany polityczne w tym regionie oraz wesprzeć jego zbliżenie do UE.

więcej

listopad 2020 r.

Niniejsza edycja stanowi zbiór dziesięciu krótkich artykułów, które zostały opublikowane online w okresie od kwietnia do września 2020 r. w ramach zainicjowanej przez Fundację Genshagen serii pod tytułem „Acting European? The European Union and the Weimar Triangle in the Coronavirus Crisis”. Celem cyklu było przedstawienie reakcji politycznych i możliwych sposobów radzenia sobie z długofalowymi skutkami pandemii spowodowanej koronawirusem, zarówno w krajach Trójkąta Weimarskiego, jak i na szczeblu UE.

więcej

wrzesień 2020

W tym artykule Hans Kundnani i Michał Kuź szczegółowo przyglądają się przyszłości Zachodu w burzliwych na całym świecie politycznie czasach. Po przedstawieniu różnych koncepcji „Zachodu”, badają oni wewnętrzny i zewnętrzny wymiar kryzysu, przez który ich zdaniem przechodzi obecnie zachodnia wspólnota wartości. Trzy państwa Trójkąta Weimarskiego w swoich wzajemnych relacjach odzwierciedliły niektóre z linii konfliktu tego kryzysu. Tylko jeśli Niemcom, Francji i Polsce uda się pokonać dzielące je różnice, Trójkąt Weimarski będzie mógł przeciwdziałać grożącej nam fragmentacji Zachodu, którą autorzy uważają za możliwy scenariusz na przyszłość.

więcej

kwiecień 2020 r.

Na początku lutego 2020 r. prezydent Francji Emmanuel Macron po raz pierwszy podczas swojej kadencji odwiedził Polskę. Wizyta ta była między innymi reakcją na znaczące pogorszenie relacji między Paryżem a Warszawą w ciągu ubiegłych lat i koncentrowała się na staraniach o nadanie nowej dynamiki stosunkom dwustronnym między oboma państwami. Odnosząc się do tego wydarzenia, Jérôme Heurtaux, Elsa Tulmets i Paweł Zerka w kompleksowy sposób naświetlają aktualny stan stosunków polsko-francuskich, określanych często jako najsłabsza strona Trójkąta Weimarskiego, i przedstawiają konkretne propozycje ożywienia tych relacji.

więcej

November 2017

In den vergangenen Jahren haben sich die historisch sehr unterschiedlichen Interessenlagen Deutschlands und Frankreichs gegenüber dem Maghreb einander deutlich angenähert. Umso überraschender ist, dass die Politiken der beiden Staaten mit Blick auf die Region weiterhin größtenteils einer bilateralen Logik folgen und wenig koordiniert werden. Das Genshagener Papier analysiert den aktuellen Stand der Kooperation zwischen Berlin und Paris und macht einige Vorschläge für eine effektivere Zusammenarbeit.

więcej

November 2017

Against the backdrop of the need for deep reflection on how the European Union should engage its Partners to the East, the Genshagen Foundation established a trilateral working group of experts in 2017.

więcej
Wyświetla nowości od 1 do 6 ze wszystkich 24
<< Pierwsza < Poprzednia 1-6 7-12 13-18 19-24 Następna > Ostatnia >>