. .

Genshagener Papiere

Publikacja „Genshagener Papiere" poświęcona jest zagadnieniom polityki europejskiej oraz dwu- i trójstronnej współpracy między Niemcami, Francją i Polską. Celem tej serii jest prezentowanie szerszej publiczności rezultatów pracy Fundacji. Ze względu na elastyczny format publikacji, seria obejmuje teksty polityczne, jak również teksty o charakterze eseistycznym czy naukowym.

Autorami tekstów są zarówno renomowani uczeni, jak również młodzi naukowcy, eksperci ds. europejskich oraz dziennikarze. Publikacja „Genshagener Papiere” ukazuje się kilka razy w roku i jest dostępna w wersji online, jak również częściowo w wersji drukowanej.

Na życzenie Fundacja może przesłać publikację w wersji drukowanej. 

Nr 9 - kwiecień 2012 

Europa przechodzi kryzys tożsamości. W obliczu aktualnego zarządzania kryzysowego bledną podstawowe idee jedności europejskiej, osoby decydujące na płaszczyźnie politycznej pozwalają prowadzić się narodowym egoizmom zamiast dostarczać jasne wskazówki, co powoduje, że obywatele z coraz mniejszym zrozumieniem podchodzą do integracji europejskiej. Jednak Europa nadal jest w stanie odwrócić tendencję spadkową. Do tego niezbędne jest, by wykorzystała kryzy jako szansę na nowe zdefiniowanie się jako europejski projekt przyszłości oraz by sformułowane zostały ponownie jej priorytety. Jasne jest, że żadne państwo członkowskie UE nie jest w stanie wyjść z kryzysu podążając samotnie własną drogą.

więcej

Nr 8 - listopad 2011

W ramach II Forum Dialogu Niemiecko-Francuskiego Fundacji Genshagen na temat: „Migracja i integracja: wyzwania krajowe- perspektywa europejska” Fundacja Genshagen oraz Instytut Montaigne'a zleciły sondaż niemiecko-francuski, którego wyniki zostaną zaprezentowane w 8 wydaniu Genshagener Papiere.

więcej

Nr 7 - lipiec 2011

Niniejsza publikacja jest owocem konferencji: „UE-NATO-Rosja: dawni konkurenci na drodze do globalnego partnerstwa w zakresie polityki bezpieczeństwa". Konferencja została zorganizowana jesienią 2010 roku w Warszawie przez Fundację Genshagen oraz Fundację im. Friedricha Eberta we współpracy z Demos Europa w ramach projektu „Sieć współpracy Trójkąta Weimarskiego - europejskie rozmowy eksperckie“.

więcej

Nr 6 - marzec 2011 

Zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej znajduje się w krytycznej fazie. Aby pozostać wierną swojej tożsamości cywilno-wojskowej, UE musi sprostać zadaniu zapewnienia solidnej podstawy do funkcjonowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz niedawno utworzonej  Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Najnowsza inicjatywa państw Trójkąta Weimarskiego: Francji, Niemiec i Polski dała nowe impulsy do rozwoju kompleksowej strategii zarządzania kryzysowego.

więcej

Nr 5 - luty 2011

7 lutego 2011 roku szefowie państw Trójkąta Weimarskiego- Bronisław Komorowski, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy spotkali się w Warszawie, by rozmawiać na temat przyszłości współpracy trójstronnej, zwłaszcza w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ministrowie ds. europejskich tych trzech krajów obradowali blisko rok wcześniej. Wówczas rozmowy dotyczyły perspektyw wspólnej strategii gospodarczej dla Europy oraz polityki klimatycznej. Czy na tym polu Trójkąt Weimarski może odegrać istotną rolę? Jego cel z 1991 roku, czyli wprowadzenie Polski i młodych demokracji z Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, został dawno osiągnięty. Jakie impulsy dla Europy może wygenerować zatem współpraca między Polską, Francją i Niemcami?

więcej

Nr 4 - styczeń 2011

Publikacja powstała w nawiązaniu do konferencji pt. „Bolonia 2020. Ku przyszłości Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego“, która odbyła się w kwietniu 2010 roku w Pałacu Genshagen. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Genshagen oraz Centrum Bolońskie Konferencji Rektorów Szkół Wyższych z udziałem Konferencji Rektorów z Polski i Francji.

 

 

 

więcej
Wyświetla nowości od 13 do 18 ze wszystkich 21