. .

Genshagener Schriften – o Europie politycznie

Dwie publikacje zbiorowe Dialogu Europejskiego w 2013 rozpoczną cykl, który obejmuje tematykę projektów tego działu i umożliwia pogłębioną analizę. Obydwa tomy zostaną wydane w związku z 50-ta rocznicą podpisania Traktatu Elizejskiego.

Seria rozpocznie się w styczniu tomem „Relacje niemiecko-francuskie po zakończeniu zimnej wojny” (tytuł roboczy). Bezpośrednią przyczyną powstania tej publikacji, jest wydanie francuskiej wersji standardowej pracy Gilberta Ziebura "Stosunki niemiecko-francuskie od roku 1945" przez Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych (IFRI). Wraz z IFRI i Uniwersytetem w Trewirze, Fundacja Genshagen podjęła inicjatywę przygotowania wydawnictwa, które będzie czasową kontynuacją tomu Ziebury i ukaże się również w obydwu językach.

Drugi tom "Niemiecko-francuskie procesy decyzyjne w polityce europejskiej" ukaże się na wiosnę 2013 i jest bezpośrednim rezultatem dwuletniego projektu o tej samej nazwie, który wspólnie przeprowadziły Fundacja Genshagen, Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej DGAP i Uniwersytet Cergy-Pontoise.

Drugi tom Genshagener Schriften „Warsztat porozumienia. Niemiecko-francuskie procesy komunikacyjne i decyzyjne w polityce europejskiej” ukazał się w maju 2013 r. i był wynikim dwuletniego projektu badawczego Fundacji Genshagen, Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej i Université Cergy-Pontoise. W dziesięciu studiach przypadku autorzy z obu krajów analizują przebieg i czynniki sukcesu niemiecko-francuskiej komunikacji na czterech centralnych polach działania polityki europejskiej.

więcej

50-ta rocznica podpisania Traktatu Elizejskiego 22 stycznia 2013 stwarza odpowiednią okazję, by przyjrzeć się stosunkom niemiecko-francuskim w Europie. Skutki przełomu z 1989 roku dotyczyły nie tylko na globalnego i europejskiego poziomu. Także stosunki niemiecko-francuskie stanęły w obliczu nowych i znaczących wyzwań.

więcej