. .

Green Deal reloaded: Perspectives for a Sustainable and Just Transition of the EU

Seria publikacji „Green Deal reloaded – perspektywy dla zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwej transformacji UE” to projekt Fundacji Genshagen i Instytutu Montaigne’a w ramach Forum Dialogu Niemiecko-Francuskiego w Genshagen. Na tle kryzysu spowodowanego COVID-19 i europejskich programów stymulacji gospodarczej należy promować prowadzoną na wysokim szczeblu wymianę na temat kluczowych wyzwań Zielonego Ładu oraz opracować zalecenia dotyczące powiązanych z nim kwestii społecznych, politycznych i gospodarczych. Niniejsza seria udziela głosu wiodącym niemieckim i francuskim ekspertom w celu nakreślenia zrównoważonego i trwałego modelu dla przyszłości Unii Europejskiej oraz scharakteryzowania zdolności UE do odgrywania aktywnej roli w transformacji ekologicznej.

Artykuły serii publikacji dostępne są w językach niemieckim, francuskim i angielskim.

Partner: Instytut Montaigne'a

Instytucja finansująca:  Stowarzyszenie Wspierające Fundację Genshagen, Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kontakt: Marie Augère, Elisabeth Hoffmann