. .

O publikacji

29.04.2014 10:32 Wiek: 6 yrs
Kategoria: Genshagner Noten

Genshagener Noten 2/2013


Drugie wydanie „Genshagener Noten” jest poświęcone niemiecko-francuskiemu sympozjum „Sztuka i język”, które odbyło się 22 i 23 maja 2013 w Pałacu Genshagen. Zostało ono zorganizowane przez Fundację Genshagen we współpracy z Fundacją Hippocrène. Obu fundacjom przyświecał wspólny cel: długofalowe i trwałe wymacnianie pracy na rzecz Europy środkami i językiem sztuki. W roku jubileuszowym 2013, w którym w Niemczech i we Francji zostało przypomniane podpisanie Traktatu Elizejskiego sprzed pięćdziesięciu lat i jego dalekosiężne następstwa, uczestnicy pragnęli sformułować niemiecko-francuskie wezwanie do pielęgnowania kulturalnej różnorodności Europy.

Artyści, filozofowie, naukowcy, literaci, pedagodzy i tłumacze „zbudowali” językom Europy w zaledwie dwa dni „pomnik w ruchu”. Metaforą było słowo „AVENIR” (przyszłość), które stworzył artysta Jean Daviot na łące przed tylnym tarasem Pałacu.

Obok wykładów i dyskusji cenny wkład w sympozjum wniosły również dzieła sztuki prezentowane w salach konferencyjnych i w Pałacu. Prace artystów Markusa Keibela, Maxa Wechslera, Jeana Daviota i artystki Jorinde Voigt zilustrowały wzajemne oddziaływanie między obrazem i słowem. Dzięki ich sztuce w subtelny i wieloznaczny sposób uwidoczniona została  „materialność języka”.

Omawiana tutaj dokumentacja powinna przekazywać czytelnikom rozmaite argumenty, przyznające wystarczająco dużo miejsca językowi w ogóle i językom w ich własnym życiu. Ludzie, którzy w swoim życiu zawodowym w szczególny sposób ponoszą odpowiedzialność za transgraniczne, międzykulturowe procesy porozumiewania się w Europie i dla Europy, otrzymują tutaj dobre agumenty w sytuacjach gdy, jak to nierzadko bywa, rezygnuje się z tłumaczeń lub ze względów finansowych redukuje je do ubogiego, monotonnego angielskiego.