. .

O publikacji

29.04.2014 14:43 Wiek: 6 yrs
Kategoria: Genshagener Papiere

Unia Europejska i Basen Morza Śródziemnego Perspektywy Niemiec i Francji od czasu Arabskiej Wiosny


Kwiecień 2014 r.

Autorzy: Khadija Mohsen-Finan & Isabel Schäfer

Wydawca: Fundacja Genshagen

Począwszy od końca 2010 roku Arabska Wiosna wywarła duży wpływ na kraje położone na południu Morza Śródziemnego i konfrontując je z narzucającymi się wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, energii i gospodarki. Wynikające z tego zmiany polityczne w regionie zmuszają do zrewidowania polityczne ramy współpracy z UE, w tym także z niemieckimi i francuskimi partnerami. Niemcy i Francja były znacząco zaangażowane w procesy transformacyjne w krajach Afryki Północnej. Ze względu na swoją historię i kulturę oba te kraje mają do czynienia z różnymi problemami w przypadku zmiany kursu polityki i dyplomacji wobec krajów śródziemnomorskich.

Francja, która tradycyjnie jest obecna w regionie, mogła zintensyfikować swoje stosunki z południową częścią regionu Morza Śródziemnego w kontekście wydarzeń polityki wewnętrznej tego regionu. Z kolei Niemcy w coraz większym stopniu przejawiają interesy polityczne i gospodarcze względem tych krajów. Konsekwencją tego jest konkurencja wewnątrz Europy, która utrudnia dalsze próby współpracy. Jednakże interesy Niemiec i Francji odnośnie krajów Afryki Północnej są do siebie podobne zarówno w zakresie gospodarki, energii, polityki migracyjnej, jak i pod względem demokratycznej stabilizacji w regionie.

To badanie, które powstało w ramach IV Forum dialogu niemiecko-francuskiego w Genshagen, formułuje konkretne rekomendacje dla polityki, które bazują na zasadzie partnerstwa między Północą a Południem i są nastawione na przyszłość.