. .

O publikacji

29.04.2014 10:12 Wiek: 6 yrs
Kategoria: Genshagner Noten

Genshagener Noten 3/2013


W trzecim numerze „Genshagener Noten“ zaprezentowane zostały rezultaty konferencji „Platforma Teatralna – przełom w sztukach performatywnych”, która odbyła się w dniach od 10 do 12 czerwca 2013 r. w Pałacu Genshagen.  Konferencja stanowiła kontynuację formatu „Platforma Edukacji Kulturalnej”, który Fundacja Genshagen realizuje co roku we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (Referat Edukacji Kulturalnej), w celu szukania innowacyjnych koncepcji dla upowszechniania kultury i sztuki.  Platforma po raz pierwszy poświęcona została kwestii związanej z upowszechnianiem kultury w zakresie teatru i tańca.

Do trzeciego numeru „Genshagener Noten“ pozyskaliśmy autorów z dziedzin naukowych i sztuk performatywnych. W rozdziale wprowadzającym „Społecznie, komunikatywnie i otwarcie. Relacje między teatrem a Edukacją Kulturalną” Gerd Taube przyczynia się do wyjaśnienia pojęć i zrozumienia koncepcji Edukacji Kulturalnej w sztukach performatywnych. Podąża tropem relacji między teatrem i edukacją z perspektywy historycznej i dziesiejszej. Taube zestawia postulat Gottscheda „korzyści wychowawczych“ z tezą „wolności sztuki” teatru Schillera. Te przeciwstawne stanowiska można znaleźć jeszcze dzisiaj w bieżącej dyskusji o Edukacji Kulturalnej w teatrze. Reżyser Wojtek Klemm przedstawia teatr w dzisiejszej Polsce jako walkę pomiędzy komercją a ambicjami. W rozdziale „Żyć kulturą” Eckart Liebau ukazuje bogactwo wielowarstwowego i różnolitego języka kultury i kultur. Wiele mówiący tutuł „Poruszyć publiczność” nadaje Hanne Seitz swojemu esejowi o współczesnym teatrze, który znajduje się na trudnej drodze w starciu z rzeczywistością. „Sztuka teatralna potrzebuje polityki kulturalnej”, tego zdania jest Wolgang Schneider, który w swoim artykule bierze pod lupę niemieckie struktury teatralne. Naukowo-teoretyczne spojrzenie na pedagogikę teatralną przedstawia Ute Pinkert. Pyta: „Jaką wiedzę przekazuje upowszechnianie teatru?” i analizuje procesy, które przy tym zachodzą. Korzystając z okazji, jaką był rok Stanisławskiego, do rozmowy z dziennikarzem Jürgenem Königem o „etyce w teatrze” zaproszony został aktor, reżyser i pedagog teatru Jurij Alschitz. Streszczenie tej rozmowy znajduje się w tej broszurze. Przez współpracujących z Fundacją partnerów opracowane zostały także wskazówki dla Edukacji Kulturalnej, które znajdą Państwo na końcu zeszytu.