. .

Studia nad edukacją kulturalną we Francji i w Polsce

Wraz z analizami obszaru edukacji kulturalnej w krajach Trójkąta Weimarskiego, Fundacja Genshagen wnosi wkład w dwustronną wymianę. Analizy ukazują kompleksowy obraz edukacji kulturalnej w Niemczech i w obu sąsiednich krajach i wskazują na potrzebę praktykowania edukacji kulturalnej ponad granicami. W sporządzaniu tego przeglądu edukacji kulturalnej w Niemczech, Francji i Polsce głos zabrali naukowcy, praktycy i przedstawiciele instytucji wspierających edukację kulturalną z trzech krajów. Podkreślano cechy szczególne oraz podobieństwa i różnice. Celem tych opracowań jest przekazanie pogłębionej wiedzy o edukacji kulturalnej w krajach sąsiednich, zwiększenie wzajemnego zainteresowania projektami i pomysłami oraz wygenerowanie efektów wzajemnego uczenia się dla przyszłej - wspólnej - pracy.

Fundacja Genshagen i Narodowe Centrum Kultury (wyd.)

Edukacja kulturalna jest w Polsce i w Niemczech tematem obecnym we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego i społecznego. Jest wspierana zarówno przez instytucje publiczne, jak i inicjowana i realizowana przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Obserwując wielorakie zmiany, jakie zaszły w dziedzinie edukacji kulturalnej w ostatnich latach, można dostrzec różnice i specyficzne cechy szczególne, ale również wiele podobieństw między Polską a NIemcami. Dla Fundacji Genshagen i Narodowego Centrum Kultury stanowiło to impuls do opublikowania tego pierwszego w kontekście polsko-niemieckiego sąsiedztwa wyboru tekstów i analiz o edukacji kulturalnej.

więcej

Wolfgang Schneider, Jean-Pierre Saez, Marie-Christine Bordeaux, Christel Hartmann-Fritsch (wyd.)

Na przykładzie Niemiec i Francji badacze i podmioty działające na polu edukacji kulturalnej pokazują w tej dwujęzycznej, ponadnarodowej publikacji, jaką wartość i jakie znaczenie ma edukacja kulturalna w kontekście współpracy ponadgranicznej. Przedstawiają aktualne dyskursy, informują o udanych modelach i projektach, o przeszkodach i wyzwaniach.

więcej