. .

Aktualności

Wczesnodziecięca edukacja kulturalna w Niemczech i we Francji. Wymiana ekspertów

Niemiecko-francuska wymiana ekspertów zaangażowanych w Edukację Kulturalną dzieci w wieku przedszkolnym.

'Music, Media, Arts Education’
Dokumentacja filmowa jest teraz online!

Badacze, artyści, pedagodzy muzyki i eksperymentujący muzycznie dyskutują o potencjale i wyzwaniach technologii cyfrowych w edukacji kulturalnej oraz o nauce muzyki i o graniu.

Artysta i fotograf Wolfram Hahn prowadzi przez swoją wystawę "Into the Light!“.

Artysta i fotograf Wolfram Hahn z Berlina wystawia swój cykl portretów "Into the Light" w pałacu w Genshagen w ramach tematu na lata 2020/21 "Kształtowanie spójności - sąsiedztwo w Europie". W filmie wideo prowadzi przez wystawę i wyjaśnia, jak powstała praca.

Tłumaczenia na język niemiecki dwóch powieści Anne-Marie Garat

Powieści „Le Grand Nord-Ouest“ (Actes Sud) i „La Nuit Atlantique“ (Actes Sud) autorstwa Anne-Marie Garat zostaną przetłumaczone na język niemiecki. W 2019 roku autorka wraz z Susanne Röckel zostały nagrodzone francusko-niemiecką nagrodą im. Franza Hessela.

Trzy pytania do ... prof. dr Julia von Blumenthal, prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Prof. dr Julia von Blumenthal pełni funkcję prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, z którym Fundację Genshagen łączy wieloletnia, owocna współpraca w ramach zagadnień związanych z Trójkątem Weimarskim i z relacjami polsko-niemieckimi i niemiecko-francuskimi. Współpracę tę dodatkowo zacieśniono, podpisując na początku 2020 roku umowę o kooperacji. Studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina mogą poznać szczególną perspektywę Trójkąta Weimarskiego m.in. przez możliwość udziału w projektach Fundacji Genshagen, takich jak „Europamobil” czy „Trilateral Summer School“. Zadaliśmy Julii von Blumenthal trzy pytania na temat spojrzenia młodych ludzi na Europę i stosunki wewnątrzeuropejskie w kontekście kryzysu spowod

Zmiany w związku z pandemią COVID 19

W naszym programie rocznym nadal ma miejsce szereg zmian związanych z pandemią COVID 19. Podczas gdy niektóre wydarzenia zostaną przełożone, inne odbędą się w formie cyfrowej. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń można znaleźć w naszym programie. Zapraszamy również do zapoznania się z licznymi ofertami cyfrowymi na naszej stronie internetowej. Znajdziecie tam Państwo krótkie wypowiedzi nagrane na wideo, publikacje, wywiady i wgląd w naszą obecną wystawę. Będziemy również informować Państwa o zmianach w programie i nowych formatach za pośrednictwem naszych kont na Facebooku, Twitterze i Instagram. Mamy nadzieję na Wasze zrozumienie i życzymy Wam wszystkiego najlepszego!

Trzy pytania do … Micaela Casalboni

Micaela Casalboni jest aktorką, reżyserką i kierowniczką artystyczną teatru Teatro dell’Argine, który ma swoją siedzibę w północno włoskim ITC Teatro di San Lazzaro di Savena pod Bolonią. Zajmuje się głównie międzynarodową i międzykulturową pracą teatru, który znany jest ze swojego zaangażowania w społeczny i międzykulturowy dialog. Micaela Casalboni jest długoletnią partnerką Fundacji Genshagen, m.in. w trzech cyklach europejskich projektów „Na granicach przyszłości“. Fundacja Genshagen skierowała do niej trzy pytania, które wiosną 2020 odnoszą się do aktualnej sytuacji.Kompetencja kluczowa: sąsiedztwo – kwestia istotna dla przyszłości Europy

W dniu 20.04.2021 zapraszamy na niemiecko-francusko-polski online panel dyskusyjny na temat Sąsiedztwa w Europie. Nasi goście: Natalie Nougayrède (The Guardian), Sylvie Hamard (Festiwal „Perspektives”), Jacek Karnowski (prezydent Sopotu) i Michael Minkenberg (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).

Rejestracja

Miasto i wieś – nowy podział w krajach Trójkąta Weimarskiego?

Przygotowując nasze warsztaty „Miasto i wieś - nowe podziały w krajach Trójkąta Weimarskiego?”, zadaliśmy trzem ekspertom pytanie: „Czy istnieje zasadniczy konflikt wartości między miastem a wsią i jakie konsekwencje ma to dla spójności społeczeństwa w Państwa kraju?”

Minione wydarzenia

Cyfrowy brainstorming w celu przygotowania warsztatu na temat współpracy transgranicznej

Podczas cyfrowego brainstormingu na temat wspó?pracy transgranicznej w dniu 10 grudnia 2020 r. eksperci z Niemiec, Francji i Polski omówili kluczowe wyzwania zwi?zane ze wspó?prac? transgraniczn?. Celem by?o wypracowanie wa?nych impulsów merytorycznych dla przygotowania koncepcji dwudniowych trójstronnych warsztatów na temat wspó?pracy transgranicznej planowanych na rok 2021.

Music, Media, Arts Education. A Pan-European Exchange of Views on Research, Praxis and Musical Education in the Digital Age

140 representatives from across the fields of research, music practice, education and business came together on November 17th and 18th for the online conference “Music, Media, Arts Education”, living in Germany, France, Poland (and further). What followed was an interdisciplinary and interprofessional exchange about music, digitisation and cultural education, discussing the potential and challenges of new technologies in this sector.

What does “good neighbourly relations” mean to you?

Aby zainaugurować nasz temat przewodni „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”, zapytaliśmy niemieckich, francuskich i polskich przedstawiceli świata sztuki i polityki: Co oznacza dla Pani/ Pana „dobre sąsiedztwo”?

 

Warsztaty współpracy transgranicznej – Polska, Niemcy, Francja

W kontekście warsztatu „Współpraca transgraniczna - Niemcy, Francja, Polska", który odbędzie się w grudniu 2020 r. zapytaliśmy trzech ekspertów: Jaki wkład może mieć współpraca transgraniczna w radzeniu sobie ze skutkami pandemii korony?

Weimar Plus Working Discussion: Nowe wyzwania dla procesu przystąpienia do UE na Bałkanach Zachodnich

Pomimo kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa Unia Europejska zatwierdziła w marcu reformę procesu akcesyjnego, przezwyciężając w ten sposób długotrwałą blokadę na Bałkanach Zachodnich. Poprosiliśmy ekspertów zdalnie (w warunkach home-office) o ich ocenę tej sytuacji.

Wkrótce
Publikacje

Platforma internetowa Kultura i zrównoważony rozwój

Jak sztuka i kultura odpowiadają na pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju? Jaki wkład wnoszą w dyskurs o zrównoważonym rozwoju i jak widzą swoją odpowiedzialność za zrównoważony rozwój? W jakim stopniu polityka kulturalna na szczeblu unijnym i krajowym może umożliwić, wspierać i promować zrównoważony rozwój? Są to pytania, którymi w kontekście niemieckiej prezydencji w Radzie UE w okresie od 15 października do 31 grudnia 2020 zajmuje się platforma internetowa „Kultura i zrównoważony rozwój” Fundacji Genshagen.

Wystawy

Dirk Richter, TRANSFORMACJA

Rzeźbiarz w drewnie Dirk Richter stworzył w parku pałacowym na zlecenie Fundacji Genshagen pracę z drewna pochodzącego z rozwidlonego dębu, który musiał zostać ścięty latem 2018 r. w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez suszę. Drewno z usuniętego drzewa liczy sobie tyle lat co pałac. Główną ideą przyświecającą powstaniu rzeźby było symboliczne ponowne powołanie do życia części ściętego dębu w jego pierwotnej lokalizacji w charakterze konstruktywnej statuy.