. .

Aktualności

„Na granicach przyszłości” – Europejska konferencja o spójności, przemianach społecznych i podziałach

W europejskim cyklu imprez organizowanych pod nazwą „Na granicach przyszłości” poszukuje się odpowiedzi na aktualne wyzwania oraz podejmuje się konfrontację z wizjami przyszłego współistnienia w Europie z perspektywy osób działających w kulturze, artystów i młodych pokoleń – teoretycznie i w ramach praktyki artystycznej.

Dietmar Woidke otrzymał Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Premier Kraju Związkowego Brandenburgia i przewodniczący Kuratorium Fundacji Genshagen, dr Dietmar Woidke odznaczony został w czwartek, 25 lipca 2019 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Orderem uhonorowano jego zasługi jako koordynatora rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej. Fgundacja Genshagen serdecznie gratuluje!

Trzy pytania do … Jean-Marc Ayrault

Co spowodowało, że po zakończeniu Pańskiej aktywnej kariery politycznej zaangażował się Pan na rzecz Fundacji Genshagen i objął funkcję prezesa Stowarzyszenia Wspierającego Fundację?

Minione wydarzenia

Polsko-niemieckie spotkanie poświęcone rozwijaniu sieci kooperacji „Przestrzeń dla Kultury – Raum für Kultur “

Podczas polsko-niemieckiego wydarzenia poświęconego rozwijaniu sieci kooperacji "Przestrzeń dla Kultury - Raum für Kultur", które odbyło się 22 października 2019 r., spotkało się łącznie około 70 osób zaangażowanych w funkcjonowanie sieci oraz ekspertów i decydentów z Polski i Niemiec w celu omówienia roli kultury w polsko-niemieckiej przestrzeni wzajemnych powiązań i przedyskutowania konkretnych przykładów w tym zakresie. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Fundację Genshagen we współpracy z rządem Kraju Związkowego Brandenburgia.

Nieco inny dialog: „Wolność sztuki“

W ramach cyklu "Nieco inny dialog" w dniu 24 października 2019 roku Fundacja Genshagen zaprosiła na francusko-niemiecko-polską dyskusję panelową na temat "Wolności sztuki".

Prezentacja książki „Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech“ w Instytucie Goethego w Krakowie

15 października 2019 r. Fundacja Genshagen i Narodowe Centrum Kultury (NCK) zaprosili do polsko-niemieckiej dyskusji ekspersckiej na temat książki "Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech". Gospodarzem spotkania był Instytut Goethego w Krakowie we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury (MIK).

Laboratorium Nomadyczne UTOPIAS w ramach europejskiego cyklu imprez organizowanych pod nazwą „Na granicach przyszłości”

W dniach 29.09. - 05.10.2019 odbyło się Laboratorium Nomadyczne "UTOPIAS", podczas którego u włoskiego partnera Fundacji Genshagen, Teatro dell'Argine w pobliżu Bolonii spotkali się młodzi dorośli z Niemiec, Francji, Włoch, Polski i Bułgarii. Wyniki swojej pracy na temat współistnienia w Europie zaprezentowali publiczności w dniu 04.10.2019 r. w przedstawieniu performatywnym UTOPIAS w Teatro di San Lazzaro. Przedstawienie śledziło 60 widzów.

Dialog obywatelski i sympozjum trójstronne na temat "Europy socjalnej"

Kwestia społecznego wymiaru Unii Europejskiej jest przedmiotem ożywionej dyskusji, na szczeblu europejskim omawianych jest kilka projektów. Z jednej strony, jest rzeczą oczywistą, że wpływ UE na politykę społeczną, tradycyjnie rozumianą jako domena narodowa, ma tendencję do zwiększania się; z drugiej strony, oskarżenie, że UE zaniedbuje politykę społeczną na rzecz rozwoju swojego centralnego projektu czyli rynku wewnętrznego wydaje się nadal aktualne.

Europamobil

Od 2 do 27 września nasz Europamobil powrócił w podróż do Brandenburgii i dotarł do ponad 3.000 uczniów w 11 szkołach. Europamobil to projekt dla uczniów i studentów: 20 studentów z krajów UE odwiedza szkoły w zmieniającym się co roku regionie Europy w celu przeprowadzenia warsztatów, dyskusji i animacji z uczniami na tematy europejskie.

Wkrótce

Galeria zdjęć i filmów

Galeria tutaj

Publikacje

„Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Niemczech i w Polsce“

Fundacja Genshagen i Narodowe Centrum Kultury (wyd.)

Edukacja kulturalna jest w Polsce i w Niemczech tematem obecnym we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego i społecznego. Jest wspierana zarówno przez instytucje publiczne, jak i inicjowana i realizowana przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Obserwując wielorakie zmiany, jakie zaszły w dziedzinie edukacji kulturalnej w ostatnich latach, można dostrzec różnice i specyficzne cechy szczególne, ale również wiele podobieństw między Polską a NIemcami. Dla Fundacji Genshagen i Narodowego Centrum Kultury stanowiło to impuls do opublikowania tego pierwszego w kontekście polsko-niemieckiego sąsiedztwa wyboru tekstów i analiz o edukacji kulturalnej.

więcej
Wystawy

brak nowości na liście.

Die Stiftung Genshagen wird gefördert von :
www.kulturstaatsministerin.de http://www.brandenburg.de