. .

Aktualności

Nową Radę

Podczas ostatniego posiedzenia w 2016 roku Kuratorium powołało nową Radę, która spotka się po raz...

Rezydenci zostali wybrani

Artyści rezydencji George Sand – Fryderyk Chopin zostali wybrani. Miedzynarodowe Jury wybrało...

Wybrane projekty działu Upowszechnianie Kultury i Sztuki w Europie

Sympozjum „Sztuka przekazu – przekaz sztuki” oraz wręczenie nagrody Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w zakresie Edukacji Kulturalnej 2016

W dniu 7 czerwca 2016 r. w Fundacji Genshagen odbędzie się sympozjum „Sztuka przekazu – przekaz sztuki” oraz wręczenie nagrody Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w zakresie Edukacji Kulturalnej za rok 2016.

więcej

V spotkanie „Sieci kontaktów Edukacja Kulturalna i Integracja”

Zainicjowane przez Pełnomocnika Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) forum „Dialog o kulturze” od pięciu lat kontynuuje swoją pracę w ponadresortowej „Sieci kontaktów Edukacja Kulturalna i Integracja”. W ramach sieci, kooperują ze sobą zarówno przedstawiciele gmin, krajów związkowych i federacji, jak również instytucji artystycznych, kulturalnych i naukowych oraz organizacji ds. 

więcej
Minione wydarzenia

Uroczystość z okazji 25-lecia Trójkąta Weimarskiego

Dnia 5 października 2016 r. w Fundacji Genshagen obchodzony był uroczyście jubileusz 25-lecia Trójkąta Weimarskiego. Na zaproszenie Fundacji przybyli liczni goście ze świata kultury, polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie otworzyło wystąpienie prof. dr Rity Süssmuth, a następnie odbyła się dyskusja podiumowa pod tytułem „Trójkąt Weimarski i przyszłość Europy: kształtowanie zmiany i zachowanie spójności” z udziałem mówców z Niemiec, Francji, Polski i Wielkiej Brytanii.

więcej

Wybrane projekty działu Dialog Europejski

Szkoła Letnia w Genshagen

Dwudziestu czterech młodych naukowców i studentów studiów magisterskich z Polski, Niemiec i Francji (po ośmiu z każdego kraju) spotka się na dziesięć dni w Genshagen, by wspólnie intensywnie zająć się kwestiami o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

więcej

Europamobil

W tym roku od 11 września do 6 października autobus pod nazwą <<Europamobil>> wykona poraz kolejny raz podróz przez Polskę. Bezpośriednio po intensywnym tygodniu przygotowawczym, 20 studentów europejskich z 15 różnych krajów będzie prowadziło wielu interaktywnych warsztatów w 11 wybranych szkół na Mazowszu, by razem z uczniami zajmować się różnymi pytaniami dotyczące rolę Europy w świecie i rozwój europejski.

więcej

Wkrótce

Galeria zdjęć i filmów

Galeria tutaj

Publikacje

Niemiecko-francuska grupa refleksyjna

Z okazji 25-lecia powołania Trójkąta Weimarskiego wspólnie obradowały w Genshagen niemiecko-francuska grupa refleksyjna i niemiecko-polska Grupa Kopernika. We wspólnej informacji opublikowanej po tym posiedzeniu uczestnicy sformułowali polsko-francusko-niemiecki apel o wzmocnienie spójności Europy poprzez wspólne inicjatywy.

więcej

Wystawy