. .

Informacje o projekcie

15.10.2020 11:06 Wiek: 93 days

Platforma internetowa Kultura i zrównoważony rozwój

15.10.2020 - 31.12.2020

Zrównoważony rozwój w kulturze, sztuce i edukacji kulturalnej jest obecnie jednym z istotnych wyzwań stojących przed sektorem kultury. Zrównoważone myślenie i działanie stanowią nieodłączny element upowszechniania kultury. Dlatego też edukacja w sensie zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważona polityka kulturalna na szczeblu krajowym i europejskim są wyzwaniami przyszłości. W tym duchu od 15 października do 31 grudnia 2020 roku Fundacja Genshagen realizuje w ramach niemieckiego przewodnictwa w Radzie UE projekt cyfrowy „Kultura i zrównoważony rozwój”.

Jak sztuka, kultura i edukacja kulturalna radzą sobie z kwestiami zrównoważonego rozwoju? Jaki jest ich wkład w dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju? Jak sztuka i kultura postrzegają swoją odpowiedzialność za zrównoważony rozwój? Jaką rolę odgrywa edukacja kulturalna? W jakim stopniu polityka kulturalna na szczeblu unijnym i krajowym może umożliwić, wspierać i promować zrównoważony rozwój? Czy potencjał twórczy sztuki i kultury może wzbogacić debaty na temat zrównoważonego rozwoju oraz inspirować i towarzyszyć zmianom społecznym? Zadajemy pytania, szukamy odpowiedzi i zapraszamy do zapoznania się z tematem.

Zapraszamy do odwiedzenia platformy internetowej "Kultura i zrównoważony rozwój" i zapoznania się z programem tutaj.

Instytucje finansujące: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów

Kontakt: Magdalena Nizioł