. .

Informacje o projekcie

16.01.2015 15:38 Wiek: 6 yrs

Edukacja Kulturalna w Niemczech i w Polsce

W dniach 24-25 lutego 2015 r. w Fundacji Genshagen odbyła się polsko-niemiecka konferencja na temat Edukacji Kulturalnej i upowszechniania kultury i sztuki.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji z obszaru Edukacji Kulturalnej. Przybyli m. in. praktycy edukacji artystyczno-kulturalnej, decydenci, przedstawiciele ośrodków badawczych, artyści, pedagodzy i inni aktorzy aktywnie związani z obszarem Edukacji Kulturalnej.

W programie znalazły sie m. in. następujące tematy: nowe miejsca na mapie kultury, programy inicjowane i wspierane przez państwo oraz inicjatywy z zakresu integracji i inkluzji. Dyskutowano o aktualnych i innowacyjnych zmianach oraz o trwałości i zrównoważonym rowoju projektów Edukacji Kulturalnej. Referujący przedstawiali swoje tematy w formie prezentacji, wykładów i komentarzy. W towarzyszących im dyskusjach głos zabierali wszyscy uczestniczący, uzupełniając treści wystąpień i wymieniając się doświadczeniami. Wspólnie dokonywano refleksji na temat edukacji artystyczno-kulturalnej w Polsce i w Niemczech i próbowano szukać odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza Edukacja Kulturalna w naszych krajach? Jacy aktorzy ją kształtują i co nowego wnoszą? Jakie tematy są kluczowe? Jakie różnice występują w polskim i niemieckim systemie Edukacji Kulturalnej? Jakie możliwości współpracy partnerów z Polski i Niemiec mogą przyczynić się do budowania sieci kontaktów?

Konferencja pomyślana była jako platforma dla dyskusji, transferu wiedzy i nawiązywania kontaktów.

Zakres tematyczny: Forum Edukacji Kulturalnej

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Departament K34 i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kontakt: Magdalena Nizioł