. .

Informacje o projekcie

19.01.2016 16:09 Wiek: 5 yrs

Program europejski „Na granicach przyszłości. Międzykulturowość i różnorodność poprzez sztukę i kulturę”

11.11.2016 - 17.11.2016

Koncepcję zaplanowanego na kilka lat projektu europejskiego pod francusko-niemieckim przewodnictwem stworzyła Fundacja Genshagen wspólnie ze swym francuskim partnerem Observatoire des politiques culturelles (OPC) z Grenoble. W tym roku do projektu dołączyły trzy kolejne europejskie państwa: Polska, Włochy i Bułgaria oraz państwo spoza Europy – Maroko. Zamierzeniem instytucji partnerskich jest podjęcie przy stałym udziale młodych ludzi tematu aktualnych wyzwań związanych ze współżyciem w międzykulturowych i zróżnicowanych społeczeństwach Europy. Kluczowe jest przy tym pytanie o rolę sztuki i Edukacji Kulturalnej w społecznych procesach integracyjnych i partycypacyjnych.

Od 11 do 17 listopada 2016 r. pod tytułem „Na granicach przyszłości“ odbyły się po raz pierwszy obydwa formaty przewidziane w koncepcji projektu: w czasie Nomadycznego Laboratorium 13 młodych dorosłych z Francji, Polski i Niemiec stworzyło z choreografką Be van Vark w Pałacu Genshagen i sąsiadującym z nim domu seminaryjnym taneczny performans na temat „Jak chcemy wspólnie żyć?“. 15 listopada performans został zaprezentowany na rozpoczęcie konferencji uczestnikom z krajów partnerskich. Dalsza część konferencji została poświęcona debacie z młodymi uczestnikami Laboratorium Nomadycznego. Przedstawiciele instytucji partnerskich zaprezentowali następnie swoje spojrzenie na tematykę międzykulturowości i różnorodności w powiązaniu z aktualnymi tendencjami w obszarze kultury i sztuki oraz poddali te zagadnienia dyskusji. Na zakończenie przeprowadzono wspólnie z instytucjami partnerskimi ewaluację wydarzenia i zaplanowano dalszy przebieg przewidzianego na kilka lat projektu europejskiego.

Rezultaty konferencji zostaną opublikowane wiosną 2017 r. w publikacji „Genshagener Note“.


Partnerzy: Observatoire des politiques culturelles (OPC), Grenoble, Francja; Narodowe Centrum Kultury (NCK), Warszawa, Polska; Internationale Elias Canetti Gesellschaft, Ruse, Bułgaria; Osservatorio Culturale del Piemonte, Fondazione Fitzcarraldo, Turyn, Włochy; Racines (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kulturalnego w Maroku i Afryce), Casablanca, Maroko

Partnerzy strategiczni: Zukunftsakademie Nordrhein-Westfalen (ZAK NRW), Bochum, Niemcy; Musée de l’Immigration, Paryż, Francja; Compagnia del Teatro dell'Argine, Bolonia, Włochy oraz inne organizacje partnerskie w Europie

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Referat K34, Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży (DFJW), Ministerstwo Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej (MCC)

Kontakt: Julia Effinger