. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 12:25 Wiek: 9 yrs

Wspieranie integracji i równości szans. Spotkanie francusko-niemieckiej sieci w celu wymiany przykładowych inicjatyw na szczeblu regionalnym i lokalnym

Długoletnia współpraca Fundacji Genshagen z Francusko-Niemiecką Wymianą Młodzieży (DFJW) w kwestiach integracji i równości szans zaowocowała stworzeniem francusko-niemieckiej sieci zajmującej się tym tematem, w ramach której zorganizowano wiele projektów z udziałem wysokiej rangi ekspertów w celu pogłębienia wymiany doświadczeń na szczeblu francusko-niemieckim. Podczas konferencji w lipcu 2009 roku działacze sieci postanowili, że podsumują dotychczasową działalność oraz we współpracy z Fundacją Genshagen ustalą nowe punkty ciężkości programu. Z tej okazji odbyło się w dniach 27-29 czerwca w Pałacu Genshagen seminarium dla aktywnych członków i nowych potencjalnych partnerów.

Partner: Francusko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (DFJW)

Osoby kontaktowe: w DFJW Borris Diederichs, w Fundacji Genshagen Christel Hartmann-Fritsch