. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 4 yrs

Podnoszenie kwalifikacji francuskich działaczy kultury: Cycle national (Berlin)

13.06.2017 - 16.06.2017

Podróż studyjna jest ofertą podnoszenia kwalifikacji zawodowych skierowaną do francuskich artystów, polityków zajmujących się kulturą oraz kadry kierowniczej instytucji kulturalnych i administracji kultury na szczeblu lokalnym i regionalnym. Jest częścią europejskiego programu edukacyjnego "Cycle national. Direction de projet artistique et culturel et développement des territoires" instytucji Observatoire des politiques culturelles (Obserwatorium ds. Polityki Kulturalnej) (OPC) z Grenoble i stanowi kontynuację wspólnych szkoleń dotyczących polityki kulturalnej realizowanych już od 2013 r. w Berlinie.

Podróż studyjna organizowana pod kierownictwem Fundacji Genshagen i instytucji OPC wprowadza w debaty kulturalno-polityczne Berlina. W czasie wykładów prowadzonych przez zaproszonych prelegentów z instytucji kulturalnych i administracji kultury uczestnicy szkolenia zdobywają podstawową wiedzę na temat niemieckiej polityki i praktyki kulturalnej oraz zasad upowszechniania kultury i sztuki. Daje to możliwość porównania ich z sytuacją we Francji. Pod dyskusję poddaje się także aktualną problematykę migracji i jej wpływ na instytucje kultury, kulturę pamięci, rozwój urbanistyczny i transformację miast. Fundacja Genshagen udostępnia uczestnikom swoją artystyczną i polityczno-kulturalną sieć kontaktów, a uczestnicy na bazie konkretnych przykładów z praktyki, dzięki dyskusjom i refleksjom uzyskują nowe impulsy do własnej pracy. Przez organizację wydarzeń z zakresu podnoszenia kwalifikacji Fundacja wspiera relacje niemiecko-francuskie w dziedzinie polityki kulturalnej.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Observatoire des politiques culturelles (OPC)

Kontakt: Julia Effinger