. .

Informacje o projekcie

05.12.2019 16:46 Wiek: 220 days

Kultura w trudnych czasach – polsko-niemieckie spotkanie autorów

05.12.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen | Anna Rozkosny

Aktualne tematy takie jak migracja, zmiany demograficzne, nasilenie tendencji nacjonalistycznych, rola społeczeństwa obywatelskiego oraz stosunki między Unią Europejską a państwami narodowymi określają aktualne dyskursy w Europie i poddawane są intensywnej dyskusji. Jednocześnie w każdym kraju podejmuje się odrębnie specyficzne debaty oddziałujące na społeczeństwo, politykę i kulturę danego kraju.

Jaki wkład w te debaty mają autorzy, pisarze, publicyści? Jak reagują na aktualne wydarzenia? Jak komentują i analizują długotrwałe procesy polityczne i społeczne? Jak podchodzą do ponadczasowych tematów? Co zajmuje piszących intelektualistów w Niemczech, a co w Polsce? Jakie są elementy wspólne, jakie są różnice i z czego one wynikają? Czy Polacy i Niemcy mają wystarczającą wiedzę o sobie nawzajem?

Te zagadnienia poruszali podczas spotkania w Fundacji Genshagen polscy i niemiecy przedstawiciele „słowa pisanego”. Jens Bisky, felietonista gazety codziennej Süddeutsche Zeitung prowadził dyskusję, która umożliwiła biorącym w niej udział autorkom i autorom aktywną, intelektualną wymianę i wspólnę refleksję na aktualne tematy.

Kontakt: Magdalena Nizioł