. .

Informacje o projekcie

08.10.2020 18:01 Wiek: -20 days

Nieco inny dialog: „Zintegrowani czy odseparowani: jak kształtuje się Europa 30 lat po zjednoczeniu Niemiec?”

08.10.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen | Fanny Vaucher

Z powodu aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem wydarzenie odbędzie się w formacie cyfrowym.

Upadek muru berlińskiego i następujące po nim zjednoczenie Niemiec były głównymi wydarzeniami nie tylko w niemieckiej, lecz także w europejskiej historii, które doprowadziły do głębokich zmian prawnych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i politycznych na całym kontynencie. 30 lat po zjednoczeniu Niemiec ten historyczny moment zostanie stosownie upamiętniony. Jednak poza samymi rocznicami społeczne i polityczne tendencje rozwojowe ostatnich lat nasuwają pytanie, czy zarówno Niemcy, jak i Europa naprawdę się zrosły i zintegrowały. Czy spełniła się nadzieja na zjednoczoną Europę, czy też wśród europejskich sąsiadów ponownie obserwuje się wzmożoną nieufność?

Pytanie to stanie się przedmiotem debaty w ramach otwartego polsko-niemiecko-francuskiego cyklu wydarzeń „Nieco inny dialog” z udziałem gości z trzech krajów i ewentualnie z czwartego kraju oraz przedstawicieli różnych dziedzin (sztuka, kultura, polityka, ekonomia, nauka, media). Zaprezentowany podczas spotkania artystyczny performance oferuje (obok dyskusji panelowej) szersze spojrzenie na omawianą tematykę.

Kontakt: Noémie Kaufman