. .

Informacje o projekcie

08.05.2017 00:00 Wiek: 4 yrs

Szkolenie: „Wzloty i zanurzenia”

Fundacja Genshagen, Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej w Wolfenbüttel i KulturKontakt Austria (Wiedeń) organizują wspólnie szkolenie pt. „Loty na wysokościach i zejścia pod powierzchnię”, podczas którego również w 2017 r. poruszane będą ważne zagadnienia Edukacji Kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej trzech wspomnianych instytucji. Wspólne szkolenia to tylko niewielki przejaw istniejącej już od wielu lat kooperacji trzech ośrodków. Współpraca ta obejmuje przede wszystkim wzajemne doradztwo w codziennej pracy realizowane w duchu wzajemnego zaufania oraz inicjatywy w kontekście europejskim. W 2017 r. „Loty na wysokościach i zejścia pod powierzchnię” poprowadzą do Belgradu.

Partnerzy: Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej w Wolfenbüttel, KulturKontakt Austria (Wiedeń)
Instytucja finansująca: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) – Referat K34
Kontakt: Christel Hartmann-Fritsch