. .

Informacje o projekcie

25.02.2014 10:32 Wiek: 6 yrs

Prawo do Edukacji Kulturalnej w Niemczech i Francji. Prezentacja książki

17.06.2014

Płaszczyzna tematyczna "Fokus Polityka Kulturalna i Nauka".

Fundacja Genshagen od 2011 r. wraz z partnerami, Instytutem Polityki Kulturalnej na Uniwersytecie Hildesheim oraz Obserwatorium Polityki Kulturalnej w Grenoble, bada podstawowe warunki, praktyke oraz aktualne wyzwania stojace przed Edukacja Kulturalna w Niemczech i Francji. Wyniki badan naukowych ukaza sie w pierwszym dwujezycznym tomie nowego cyklu wydawniczego Genshagen „Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie”, który Fundacja wspólnie z wydawcami i sponsorami przedstawi w ramach dwóch spotkan – w Berlinie i w Paryzu miedzy kwietniem a czerwcem 2014 r. Publikacja  zgodnie z tytulem „Prawo do Edukacji Kulturalnej w Niemczech i we Francji” zawiera rozwazania o edukacji kulturalnej jako jednym z podstawowych praw obywatelskich oraz przyjmuje za cel wprowadzenie do debaty o edukacji kulturalnej wymiaru europejskiego oraz komparatystycznego.
Grupe docelowa stanowia ludzie zaangazowani na polu kultury, pracy z mlodzieza oraz edukacji praktycznej, jak równiez pracownicy administracji i politycy, ale takze eksperci, naukowcy i studenci.
Ksiazka ukaze sie w pierwszej polowie 2014 r. Berlinska prezentacja odbedzie sie w scislej wspólpracy z Ambasada Francji oraz Institut Français w Berlinie, natomiast w Paryzu zostanie zorganizowana w bliskiej wspólpracy z francuskim Ministerstwem Kultury i Komunikacji (MCC). Projekt wspierany jest przez Pelnomocnika Rzadu Federalnego ds. Kultury i Mediów i Niemiecko-Francuska Wspólprace Mlodziezy (DFJW).

Partnerzy: Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien - Referat K34, Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, Observatoire des politiques culturelles, Grenoble, Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW), Französische Botschaft in Berlin (Bureau du livre), Institut Français, Berlin

Kontakt: Sophie Boitel