. .

Informacje o projekcie

22.10.2019 14:09 Wiek: 1 year

Polsko-niemieckie spotkanie poświęcone rozwijaniu sieci kooperacji „Przestrzeń dla Kultury – Raum für Kultur “

22.10.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Polsko-niemieckie wydarzenie poświęcone rozwijaniu sieci kooperacji "Przestrzeń dla Kultury - Raum für Kultur", które odbyło się 22 października 2019 r., zgromadziło osoby zaangażowane w funkcjonowanie sieci oraz ekspertów i decydentów z Polski i Niemiec. Omówiono rolę kultury w polsko-niemieckiej przestrzeni wzajemnych powiązań i poddano ją pod dyskusję w oparciu o konkretne przykłady. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Fundację Genshagen we współpracy z rządem Kraju Związkowego Brandenburgia.

Zaprezentowano ideę polsko-niemieckiej przestrzeni wzajemnych powiązań, ukazując ją z różnych perspektyw. Krzysztof Czyżewski, autor i członek-założyciel ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, położonych niedaleko granicy polsko-litewskiej, podkreślił, że w regionach wiejskich i małych ośrodkach możliwe jest kształtowanie współistnienia kultur, niezależnie od przynależności etnicznej, narodowej lub religijnej mieszkańców. Ważne jest przy tym, aby czuć się odpowiedzialnym za wszystkie kultury w danym regionie, uwzględniać je i integrować. Jego zdaniem wymaga to jednak czasu.

Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, scharakteryzował przestrzeń wzajemnych powiązań między Polską i Niemcami jako obszar między metropoliami a regionami. Argumentował, że granice można przezwyciężyć, koncentrując się na wzajemnych powiązaniach i na tym, co wspólne. Sekretarz stanu Thomas Kralinski stwierdził, że to właśnie kultura daje możliwość budowania relacji między ludźmi i zmiany perspektyw.

W grupach roboczych omawiano różne tematy dotyczące współpracy polsko-niemieckiej. Obejmowały one tworzenie projektów i możliwości ich finansowania, współpracę międzykulturową oraz kwestię, w jaki sposób skutecznie zbudować sieć kooperacji, uwzględniając również media społecznościowe. Ponadto zaprezentowano projekty "Nowych Zleceniodawców" oraz polsko-niemiecką publikację pt. "Potencjał dobrego sąsiedztwa - Edukacja Kulturalna w Polsce i w Niemczech".

W swoim słowie końcowym Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarność w Gdańsku, podkreślił znaczenie tego spotkania. Stwierdził, że kultura - obok ekologii - jest obszarem, który jest niedoceniany, a który decyduje o naszej przyszłości. Zadaniem naszych czasów i zadaniem kultury nie jest odrzucanie, lecz wychodzenie na spotkanie tego, co "inne".

Partner: Kraj Związkowy Brandenburgia i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Instytucja finansująca: Kraj Związkowy Brandenburgia

Kontakt: Charlotte Stolz


Pliki:
 Przestrzen dla Kultury Program (441 kB)