. .

Informacje o projekcie

19.01.2016 15:53 Wiek: 4 yrs

V spotkanie „Sieci kontaktów Edukacja Kulturalna i Integracja”

10.11.2016 - 11.11.2016

Zainicjowane przez Pełnomocnika Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) forum „Dialog o kulturze” od pięciu lat kontynuuje swoją pracę w ponadresortowej „Sieci kontaktów Edukacja Kulturalna i Integracja”. W ramach sieci, kooperują ze sobą zarówno przedstawiciele gmin, krajów związkowych i federacji, jak również instytucji artystycznych, kulturalnych i naukowych oraz organizacji ds.

migracji, organizacji dachowych i fundacji. Coroczne spotkania służą transferowi wiedzy pomiędzy członkami, jak i dyskusji na temat nowych koncepcji, metod pracy oraz konkretnych modeli ponadresortowej współpracy. Fundacja Genshagen w porozumieniu z BKM opracowała koncept rozbudowy sieci, którego treść została zawarta w Narodowym Planie Działań na rzecz Integracji.

Od 2012 r. koordynuje i realizuje ona coroczne spotkania. Od 2016 r. sieć kładzie nacisk na tematy związane z ucieczką, migracją i podejmowaniem uchodźców oraz skupia się na zagadnieniu, jaki wkład w postęp integracji uchodźców mogą wnosić kultura i sztuka Temat międzykulturowego otwarcia się instytucji artystycznych i kulturalnych pozostanie motywem przewodnim dyskusji.