. .

Informacje o projekcie

25.11.2020 09:30 Wiek: -68 days

Edukacja Kulturalna w Polsce, w Niemczech i we Francji
spotkanie ekspertów

25.11.2020 - 27.11.2020

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Edukacja Kulturalna stanowi ważną część życia kulturalnego i społecznego we wszystkich krajach Trójkąta Weimarskiego: w Polsce, w Niemczech i we Francji. Nawet jeśli struktury i ogólne uwarunkowania są w tych państwach odmienne, to w ostatnich latach zaobserwować można podobnie intensywne tendencje rozwojowe w zakresie Edukacji Kulturalnej. Fundacja Genshagen w ramach różnych wydarzeń przyjrzała się dokładniej zachodzącym procesom i opublikowała swoje obserwacje m. in. w dwóch wydaniach porównawczych noszących tytuły „Prawo do Edukacji Kulturalnej. Francusko-niemieckie opracowanie“ (2014) oraz „Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja Kulturalna w Polsce i w Niemczech“ (2019), które ukazały się nakładem wydawnictwa B&S Siebenhaar Verlag.

W 2020 r. perspektywa trójstronna zostanie ponownie pogłębiona przez zorganizowanie polsko-niemiecko-francuskiego spotkania ekspertów, które zgromadzi osobistości z obszarów nauki, administracji, kultury i edukacji oraz społeczeństwa obywatelskiego. Wymiana informacji i doświadczeń na temat aktualnych strategii i wyzwań umożliwi wypracowanie wspólnych perspektyw na przyszłość.

Kontakt: Julia Effinger