. .

Informacje o projekcie

25.03.2019 12:10 Wiek: 2 yrs

4. Arbeitstagung der KIWit-Denkwerkstatt Kultur+Wirtschaft im Jungen Schauspiel Düsseldorf

16.01.2019

Foto: © David Young

Foto: © David Young

Foto: © David Young

Ukazanie, że różnorodność niesie ze sobą korzyści, stanowi wyzwanie dla Warsztatów Kreatywnego Myślenia KIWit "Kultura+gospodarka" realizowanych w teatrze Junges Schauspiel w Dusseldorfie. Impulsy z obszaru gospodarki mają przyczynić się do stworzenia i przetestowania metody umożliwiającej konkretną, kreatywną i kontrowersyjną pracę w środowisku heterogennych grup bez konieczności korzystania z profesjonalnej moderacji. W oparciu o Design Thinking w ramach warsztatów dąży się do tego, aby na przykładzie teatru Junges Schauspiel w Dusseldorfie stworzyć podstawy "otwarcia strukturalnego". Przyjęto przy tym taki tryb pracy, aby zapewnić możliwość jego adaptacji również w innych instytucjach.

Merytorycznie podczas czwartych - a tym samym przedostatnich - Warsztatów Kreatywnego Myślenia, które odbyły się 16.01.2019 roku, koncentrowano się na dalszym rozwijaniu trzech pomysłów - bazujących na potrzebach młodzieży i mających na celu sformułowanie atrakcyjnej oferty teatralnej - w taki sposób, aby pod koniec sesji warsztatowej można je było przedstawić publicznie. Prezentacja miała być nie tylko okazją do poinformowania o stronie praktycznej warsztatów i o aktualnym stanie opracowywanych pomysłów, lecz także zaproszeniem do krytycznej refleksji skierowanym do zainteresowanych gości. Faktycznie wszyscy obecni na spotkaniu szybko wdali się w dyskusję i z dużym zaangażowaniem i bardzo konkretnie rozmawiali o zaprezentowanych koncepcjach modelowych (prototypach). Podczas wspólnego plenum zamykającego spotkanie obydwie strony jasno dały wyraz temu, że bardzo wysoko oceniają otwartość i konstruktywność odbytej wymiany oraz że dostrzegają w przyszłości realną możliwość bardziej intensywnej współpracy w zaprezentowanych ramach.

Ostatnie Warsztaty Kreatywnego Myślenia w teatrze Junges Schauspiel w Dusseldorfie po raz pierwszy nie odbędą się w dzień roboczy, lecz w sobotę, 16 marca, od godz. 12.00 do godz. 18.00, aby mogło w nich wziąć udział możliwie dużo osób. Zadaniem szerokiego i zróżnicowanego kręgu uczestników będzie sformułowanie odpowiedzi na pytanie, które wyniki Warsztatów Kreatywnego Myślenia mogą znaleźć zastosowanie w codziennej praktyce działalności teatru Junges Schauspiel.

Kontakt: Moritz von Rappard

Instytucja finansująca: