. .

Informacje o projekcie

16.03.2021 14:07 Wiek: 28 days

Wczesnodziecięca edukacja kulturalna w Niemczech i we Francji. Wymiana ekspertów

16.03.2021

Foto © Stiftung Genshagen | René Arnold

Fundacja Genshagen jest członkiem powstałej w 2020 r. sieci instytucji kooperujących na rzecz wczesnej edukacji kulturalnej dzieci. „Edukacja kulturalna wspiera i wzbogaca rozwój, dlatego powinna stać się częścią życia codziennego każdego dziecka” – to zasadniczy postulat twórców tej idei. Podczas spotkania ekspertów, w którym wezmą udział specjaliści z Francji, odbędzie się dyskusja na temat znaczenia wczesnej edukacji kulturalnej, przedstawione zostaną metody umożliwiające osiągnięcie pozytywnych efektów w tym zakresie oraz zaprezentowane możliwe strategie postępowania. Wczesna edukacja kulturalna dzieci powinna zająć więcej miejsca w działaniach instytucjonalnych, zyskać większe wsparcie finansowe, ponieważ „promuje partycypację, inkluzję, zrównoważony rozwój, rezyliencję, różnorodność i demokrację. Przyczynia się do bardziej sprawiedliwego kształcenia i otwiera przed dziećmi perspektywy na przyszłość.” http://www.netzwerk-fkb.de/

Udział wyłącznie po uzyskaniu zaproszenia.

Kontakt: Julia Effinger