. .

Informacje o projekcie

11.03.2020 14:49 Wiek: 320 days

75 lat od zakończenia II wojny światowej – uczennice i uczniowie ożywiają nieme ściany

02.03.2020 - 05.03.2020

Foto: © Goethe-Institut Kiew

W dnaich 2 – 5 marca 2020 roku w Fundacji Genshagen miało miejsce spotkanie przygotowawcze niemiecko-ukraińsko-polskiego projektu „75 lat od zakończenia II wojny światowej – uczennice i uczniowie ożywiają nieme ściany”. W ramach przygotowań spotkali się nauczyciele, historycy i artyści z trzech karajów. W miejscach swojego zamieszkania planują wspólnie z uczennicami i uczniami odkrywać, dokumentować i analizować niewidzialne ślady historii pozostałe po II wojnie światowej. Wyniki ich poszukiwań zaprezentują podczas wspólnej wystawy. Projekt zainicjowany został przez Instytut Goethego w Kijowie oraz Federalną Centralę Kształcenia Obywatelskiego

Partnerzy: Goethe-Institut Kijów, Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für politische Bildung, bpb)

Wsparcie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (Auswärtiges Amt)

Kontakt: Kateryna Kriuchkova, Goethe-Institut Kiew: Kateryna.Kriuchkova(at)goethe.de