. .

Informacje o projekcie

18.01.2016 11:57 Wiek: 5 yrs

Platforma Edukacji Kulturalnej „Sztuka i uchodźcy”

22.09.2016 - 23.09.2016

Coraz więcej uchodźców szukających schronienia przybywa do Niemiec i do Europy. Zmieniło to i wzbogaciło nasz kraj, i będzie postępować nadal, wpływając jednocześnie na społeczną misję pracy Fundacji Genshagen. Przy pomocy instrumentów i języka sztuki tworzy się ważny przyczynek do pokojowego i udanego współistnienia osób pochodzących z różnych przestrzeni kulturowych, uwarunkowań społecznych i o odmiennych doświadczeniach edukacyjnych.

Fundacja Genshagen w ramach tegorocznego formatu „Platforma Edukacji Kulturalnej” umożliwi wymianę pomiędzy artystami i liderami instytucji kulturalnych, pracujących artystycznie z osobami, które doświadczyły grozy ucieczki. Uczestnicy dokładnie prześledzą i przyjrzą się krytycznie temu, jak praca ta wygląda w praktyce. W centrum uwagi znajdzie się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie możliwości otwiera doświadczenie indywidualne z utopijnymi potencjałami sztuki: zbadana zostanie wizjonerskość sztuki wobec aktualnej sytuacji społecznej.

Genshagen będzie kontynuowało prowadzony w Republice Federalnej dyskurs na temat „uchodźców”, koncentrując swoją uwagę na sztuce i wprowadzając do niej wymiar transgraniczny. W programie wezmą udział partnerzy z Francji i Polski, wzbogacając tym samym wymianę myśli twórczej.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Kulturprojekte Berlin GmbH

Kontakt: Sophie Boitel