. .

Informacje o projekcie

01.03.2018 00:00 Wiek: 3 yrs

6. Spotkanie sieci kontaktów „Edukacja Kulturalna i Integracja”

Foto: © Stiftung Genshagen | Rozkosny

Umożliwiło to otwartą wymianę zdań oraz stworzenie elastycznych grup roboczych z indywidualnymi harmonogramami pracy. Dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na pięciu głównych tematach: relacje z "communities", personel/struktury, struktury władzy, instrumenty controllingu, podstawy.

Kolejne inspiracje do dyskusji dostarczył profesor dr Paul Mecheril z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Carla von Ossietzky'ego w Oldenburgu, który przedstawił referat inicjujący pod tytułem "Edukacja (kulturalna) w XXI wieku".

Artystycznym zwieńczeniem pierwszego dnia było słuchowisko Broken German (produkcja nadawcy radiowo-telewizyjnego SWR na motywach powieści Tomera Gardiego o tym samym tytule) autorstwa Noama Brusilovsky'ego, po którym uczestnicy spotkania mieli możliwość rozmowy z reżyserem.
Drugi dzień stanowił okazję do uzyskania w ramach giełdy informacyjnej wglądów w różne inicjatywy, programy publiczne, możliwości wsparcia finansowego oraz instrumenty sterowania w polityce kulturalnej w zakresie rozwoju różnorodności w instytucjach kultury i sztuki. Swoją działalność zaprezentowały: nie stała grupa robocza Komisji ds. Kultury przy Konferencji Ministrów Kultury (KMK), Program 360° - Fundusz na rzecz Kultur Nowego Społeczeństwa Miejskiego, sieć kompetencyjna Integracja Kulturalna i Transfer Wiedzy (KIWit), Akademia Przyszłości Nadrenii Północnej-Westfalii oraz inicjatywa lab.Bode, za pośrednictwem której nastąpić ma rozpropagowanie idei sieci w muzeach. Uzupełniająco na zakończenie imprezy podjęto w trzech grupach próbę wypracowania zorientowanych na praktykę strategii dla następujących przestrzeni działań: "Doradztwo dla instytucji kultury i sztuki oraz twórców kultury/animatorów", "Partnerstwa między instytucjami kultury o ugruntowanej pozycji a mniejszymi ośrodkami" oraz "Wspieranie młodych kadr".

Dokumentacja szóstego spotkania sieci kontaktów "Edukacja Kulturalna i Integracja" przygotowywana jest obecnie przez Fundację Genshagen.
Założona w 2012 roku sieć kontaktów "Edukacja Kulturalna i Integracja" jest wpisana do Narodowego Planu Działań na rzecz Integracji. Jej koncepcję opracowała Fundacja Genshagen w porozumieniu z Pełnomocnik ds. Kultury i Mediów. W skład sieci wchodzą zaangażowani przedstawiciele gmin, krajów związkowych i organizacji federalnych, instytucji kultury i sztuki, organizacji imigrantów, przedstawiciele z obszarów sztuki i nauki, zrzeszeń i fundacji.

Fundacja Genshagen jest częścią sieci kompetencyjnej KIWit (Integracja Kulturalna i Transfer Wiedzy). Przydatne informatory, dokumenty i linki dotyczące tematu partycypacji kulturalnej można znaleźć tutaj.

Kontakt: Sophie Boitel