. .

Informacje o projekcie

25.03.2014 10:13 Wiek: 7 yrs

III spotkanie sieci kontaktów Edukacja Kulturalna i Integracja

10.11.2014 - 11.11.2014

W ramach forum „Dialog o kulturze”, za którego przygotowanie merytoryczne odpowiada Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, w 2012 r. pojawiła się sugestia, by jego pracę kontynuować w ponadresortowej sieci Edukacja Kulturalna i Integracja. Propozycja została przyjęta w minionym roku jako samozobowiązanie się rządu federalnego w Narodowym Planie Działań na rzecz Integracji. Fundacja Genshagen, koordynująca tę sieć opracowała w ustaleniach z Pełnomocnikiem ds. Kultury i Mediów koncepcję jej stworzenia.

Sieć Edukacja Kulturalna i Integracja skupia się przede wszystkim na zagadnieniu, w czym leżą lub mogłyby leżeć specyficzne dla kultury i sztuki przyczynki do integracji. Spotkania uczestników sieci służą transferowi wiedzy pomiędzy różnymi jej członkami oraz przedyskutowaniu koncepcji, pomysłów pracy i modeli pragmatycznych współpracy ponadresortowej. Sieć przyczynia się do nadania nowych impulsów wymianie pomiędzy różnymi już istniejącymi sieciami i współpracy pomiędzy multiplikatorami społeczeństwa obywatelskiego z odpowiednimi podmiotami samorządów lokalnych, krajów związkowych i rządu federalnego.

W 2013 r. priorytetem spotkań uczestników sieci była kwestia międzykulturowego otwarcia się instytucji kulturalnych. W 2014 r. opracowany zostanie inny temat.

Zakres tematyczny: Fokus Polityka Kulturalna i Nauka

Partner: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Departament K16

Kontakt: Sophie Boitel, Susanne Stemmler