. .

Informacje o projekcie

24.10.2019 12:50 Wiek: -35 days

Nieco inny dialog: „Wolność sztuki“

24.10.2019

©Stiftung Genshagen

Odbywający się corocznie format "Nieco inny dialog" stwarza przestrzeń dla międzynarodowych i interdyscyplinarnych dyskusji poświęconych aktualnym i istotnym społecznie tematom europejskim. Spotkanie ma charakter otwarty i z reguły składa się z dyskusji panelowej i artystycznego performance'u.

W dyskusji panelowej prowadzonej przez moderatora bierze udział do czterech rozmówców: z Polski, Niemiec i Francji oraz gość z czwartego kraju, który poszerza perspektywę w podejściu do omawianego tematu. Rozmówcy są ekspertami z różnych dziedzin, takich jak kultura i sztuka, polityka, gospodarka lub media, co umożliwia spojrzenie na wybraną tematykę z różnych punktów widzenia. Dyskusja tłumaczona jest na trzy języki, tak aby również goście z Polski i z Francji mogli wziąć w niej udział. Performance prezentowany po dyskusji panelowej stanowi artystyczne ujęcie tematu wieczoru.

W 2019 roku "Nieco inny dialog" skoncentruje się na temacie wolności sztuki.

Dalsze informacje o gościach biorących udział w dyskusji znajdziecie Państwo w programie. Program.

Prosimy o dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza online
do dnia 17.10.2019 r. Formularz zgłoszeniowy.

Kontakt: Noémie Kaufman