. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 5 yrs

Projekt europejski: »Na granicach przyszłości«

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Projekt "Na granicach przyszłości" realizowany jest pod niemiecko-francuskim kierownictwem dwóch ośrodków: Fundacji Genshagen i Observatoire des politiques culturelles (Obserwatorium ds. Polityki Kulturalnej) z Grenoble. Aktywny udział biorą w nim ponadto kolejni partnerzy z Polski, Włoch, Bułgarii i Maroko.

Przygotowany w 2016 r. zakrojony na wiele lat projekt europejski podejmuje problematykę współżycia w heterogenicznych społeczeństwach europejskich z perspektywy młodych pokoleń. W ramach jego realizacji poszukuje się odpowiedzi na aktualne wyzwania oraz wizji na przyszłość. Różnorodnym działaniom w projekcie towarzyszą pytania o rolę i wkład sztuki i Edukacji Kulturalnej w społecznych procesach partycypacji i integracji. Wspólną intencją jest kształtowanie współżycia społecznego w zmieniającej się Europie.

Program inauguracyjny zrealizowany w 2016 r. zgromadził młode dorosłe osoby z różnych krajów na warsztatach teatralno-tanecznych zorganizowanych w ramach tzw. "nomadycznych laboratoriów". Ich wyniki zaprezentowano i przedyskutowano wraz z ekspertami podczas europejskiej konferencji porównawczej poświęconej różnorodności i przemianom. Na początku 2017 r. ukaże się kolejna publikacja w ramach cyklu "Genshagener Note", która stanowić będzie dokumentację konferencji. Projekt kontynuowany będzie w 2017 r. w formie konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerskich oraz w formie kolejnego "nomadycznego laboratorium" z udziałem młodych dorosłych z krajów partnerskich.

Partnerzy: Observatoire des politiques culturelles (Grenoble), Narodowe Centrum Kultury (Warszawa), Osservatorio Culturale del Piemonte (Turyn), Elias Canetti Gesellschaft (Ruse), Racines (Casablanca), Zukunftsakademie NRW (Bochum), Muzeum Historii Imigracji (Paryż), Compagnia del Teatro dell'Argine (Bologna)

Instytucje finansujące: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) - Referat K34; Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (bpb)

Kontakt: Julia Effinger