. .

Informacje o projekcie

15.03.2012 16:32 Wiek: 8 yrs

Rezydencja dla pisarzy w ramach literackiej nagrody im. Franza Hessela/ Wieczory literackie laureatek i laureatów

10.04.2012 - 22.04.2012

Niemiecko-francuska nagroda literacka im. Franza Hessela łączy się z ofertą rezydencji dla laureatów w Pałacu Genshagen.

Celem programu rezydencyjnego jest inicjowanie intelektualnej wymiany między laureatami oraz zaoferowanie autentycznej możliwości upowszechniania niemieckiej i francuskiej literatury współczesnej.

Pisarki i pisarze przebywają przez dziesięć dni w Genshagen. Zaproszenie otrzymują także tłumacze ich dzieł, by omówić główne wyzwania dotyczące pracy translatorskiej i wspólnie opracowywać rozwiązania trudności warsztatowych.

Zamiarem jest realizacja projektów rezydencyjnych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki; propozycje bezpośrednio dotyczące programu opracowywane były przy współudziale laureatów.

Na początku, w trakcie i na zakończenie pobytu rezydencyjnego zorganizowane zostały wieczory literackie.

Partnerzy: Villa Gillet, Institut Francais, Ambasada Francji i in.

Osoba kontaktowa: Charlotte Stolz

Dalsze zdjęcia w galerii fotografii