. .

Informacje o projekcie

30.01.2015 09:16 Wiek: 5 yrs

Niemiecko-francuska nagroda literacka – literatura współczesna

09.02.2015

Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, minister stanu Monika Grütters i francuska Minister Kultury Fleur Pellerin przyznają nagrodę im. Franza Hessela za rok 2014 podczas uroczystości, która odbędzie się w Niemczech.

Niemiecko-francuska nagroda im. Franza Hessela w dziedzinie literatury współczesnej, która została powołana do życia w 2010 roku, zostanie wręczona już po raz piąty. Jej celem jest pogłębianie dialogu literackiego między Niemcami i Francją oraz promowanie współczesnych autorów, którzy w sąsiednim kraju nie są jeszcze znani i których dzieła zazwyczaj nie zostały jeszcze przetłumaczone. Nagroda przyznawana jest za każdym razem jednemu niemieckojęzycznemu i jednemu francuskojęzycznemu autorowi i wynosi 10 000 €. Jesienią 2015 roku laureaci zostaną dodatkowo zaproszeni do wzięcia udziału w programie rezydencji w Genshagen. Organizatorami wydarzenia są Villa Gillet, prestiżowy instytut literacki w Lyonie, i Fundacja Genshagen, a sama nagroda przyznawana jest przez dziesięcioosobowe jury niemiecko-francuskie. Fundatorami nagrody są pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) oraz Ministère de la Culture et de la Communication.

Zakres tematyczny: Sztuka i praktyka artystyczna

Partnerzy: Villa Gillet (Lyon)

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Departament K34, Ministère de la Culture et de la Communication

Kontakt: Charlotte Stolz