. .

Informacje o projekcie

03.12.2012 16:02 Wiek: 8 yrs

Cykl programów z okazji 50-lecia Traktatu Elizejskiego
Sympozjum „Sztuka i język”

23.05.2013

Płaszczyzna tematyczna "Fokus Polityka Kulturalna i Nauka".

Podczas francusko-niemieckiego sympozjum "Sztuka i język" w centrum została postawiona kwestia potencjału języka w upowszechnianiu edukacji kulturalnej i wiedzy, oraz jego funkcji w pojmowaniu rzeczywistości. Sympozjum, czerpiąc inspirację z wystawy "Materialność języka", pokazanej w 2012 r. w Fundacji Hippocrène przez kurator Jeanette Zwingenberger, objęło wiele różnych dyscyplin. Artystyczne spojrzenie w pracach Jeana Daviot, Markusa Keibela, Jorindy Voigt i Maxa Wechslera zestawione z punktem widzenia pisarza Camille de Toledo oraz przedstawicieli obszaru psychoanalizy, lingwistyki, filozofii i futurologii uwydatniło złożoność języka. Jest on podstawą tożsamości, umożliwia międzykulturowe porozumienie i heterogeniczność dzisiejszego społeczeństwa. Fundacja Genshagen wraz z Fundacją Hippocrène w ramach tego przedsięwzięcia pragną dać impuls do odkrywania rozmaitych aspektów i funkcji języka, w szczególności w Europie, która opiera się na językowej różnorodności

Partnerzy: Fondation Hippocrène

Link do wystawy zbiorowej: Voigt, Keibel, Wechsler, Daviot

Kontakt: Alice Lorch & Jeanette Zwingenberger