. .

Informacje o projekcie

30.01.2012 11:39 Wiek: 9 yrs

Odkrywając Podlasie. Podróż studyjna dla dziennikarzy z Niemiec

10.10.2010 - 15.10.2010

Jedenaste wydanie programu dla dziennikarzy Fundacji Genshagen i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprowadziła na Podlasie, często nazywane zielonymi płucami Europy. Ten region, niezwykle zróżnicowany pod względem kulturalnym, religijnym i historycznym, stanowi także granicę Unii Europejskiej. Oprócz niezwykłych osobliwości natury, północno-wschodnia część Polski tworzy również swoistą mozaikę wielokulturową i wielonarodową. Pod względem etnicznym tereny te zamieszkują ludzie pochodzenia białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego, rosyjskiejgo, tatarskiego czy żydowskiego. Ich kultury przenikają się nawzajem już od lat, czego ślady są do dziś widoczne. Co powstało z tego zderzenia różnych obyczajów, tradycji, języków i religii? Jakie formy współpracy ponadgranicznej można spotkać dzisiaj? Dziennikarze mieli możliwość otrzymania wielu informacji nie tylko w zakresie głównego tematu podróży, lecz także o sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej. W ten sposób mogli lepiej zrozumieć sąsiada. Zdobyte doświadczenia powinny znaleźć zastosowanie w praktyce dziennikarskiej oraz przyczyniać się do powstania wyważonych i obiektywnych materiałów dziennikarskich. Równocześnie program posłużył dokształcaniu zawodowemu oraz umożliwił intensywną wymianę doświadczeń z kolegami z zagranicy.

Partner: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Osoby kontaktowe: Christel Hartmann-Fritsch