. .

Informacje o projekcie

14.08.2018 00:00 Wiek: 2 yrs

100 lat po pierwszej wojnie światowej: Czym jest Erinnerung – mémoire – wspomnienie?

14.08.2018

Foto: Pixabay

Sto lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej młodzi ludzie zajmą się historią i jej długotrwałymi skutkami, jakich społeczeństwa w Polsce, we Francji i w Niemczech doznały w wyniku tej wojny. Jakie wspomnienia o tamtych czasach utrzymują się jeszcze w poszczególnych krajach? Jaki wpływ ma ta "prakatastrofa XX wieku" obecnie na społeczeństwa? Czym jest wspomnienie i upamiętnianie?

Pod kierunkiem Frédérica Tessier (Théâtre des Asphodèles, Lyon, Francja), Janusza Janiszewskiego (Dom Kultury 13 Muz, Stettin, Polska) i Charlotte Stolz (Fundacja Genshagen, Niemcy) uczestnicy warsztatów teatralnych będą badali historię trzech krajów i zbierali opowieści, aby zgromadzoną wiedzę zaprezentować w przedstawieniu teatralnym, które pokazane zostanie w Théâtre des Asphodèles w Lyon a nastęnie w Pałacu Genshagen oraz w Szczecinie w Domu Kultury 13 Muz. Trójstronne warsztaty młodzieżowe odbywają się w dniach 4 - 20 sierpnia 2018 kolejno we Francji, Niemczech i Polsce.

Serdecznie zapraszamy naprzedstawienie teatralne

100 lat po pierwszej wojnie światowej:Czym jest Erinnerung - mémoire - wspomnienie?

z młodzieżą z Francji, Niemiec i Polski i trzema perspektywami spojrzenia

14 sierpnia 2018 r. o 18.00 w Pałacu Genshagen

Link do filmu

 

Partnerzy: Théâtre des Asphodèles (Lyon), Dom Kultury 13 Muz (Szczecin)

Kontakt: Charlotte Stolz