. .

Informacje o projekcie

16.03.2012 11:27 Wiek: 9 yrs

Drugie kolokwium naukowe „Edukacja Kulturalna w Niemczech i Francji. Badanie porównawcze”
Przygotowanie publikacji

Już w 2011 roku wraz z Instytutem Polityki Kulturalnej Uniwersytetu Hildesheim, Observatoire des Politiques Culturelles w Grenoble oraz przedstawicielkami Fundacji Genshagen powołano kolegium naukowe ds. Edukacji Kulturalnej w obu krajach, które regularnie obraduje w Genshagen. Kolegium zajmuje się zaplanowanym na trzy lata francusko-niemieckim projektem naukowym ds. Edukacji Kulturalnej. Wyniki pracy kolegium mają być opublikowane w 2013r.  

Po pierwszym spotkaniu, które odbyło się w listopadzie 2011 roku, intencją drugiego kolokwium naukowego było sporządzenie pierwszego bilansu opracowanych dotychczas zagadnień, przedyskutowanie dalszych tematów oraz praca nad ukończeniem publikacji. W tym celu ponownie zostali zaproszeni eksperci z zewnątrz, naświetlony został także wymiar artystyczny, filozoficzny i socjologiczny tematu.

W dalszym ciągu współpracujemy z Niemiecko-Francuską Współpracą Młodzieży oraz francuskim Ministerstwem Kultury i Komunikacji (MCC).

Partnerzy: Uniwersytet Hildesheim, Observatoire des politiques culturelles

Osoba kontaktowa: Julia Effinger