. .

Informacje o projekcie

05.12.2019 16:46 Wiek: 4 days

Kultura w trudnych czasach – polsko-niemieckie spotkanie autorów

05.12.2019 - 06.12.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen

Aktualne tematy takie jak migracja, zmiany demograficzne, nasilenie tendencji nacjonalistycznych, rola społeczeństwa obywatelskiego oraz stosunki między Unią Europejską a państwami narodowymi określają aktualne dyskursy w Europie i poddawane są intensywnej dyskusji. Jednocześnie w każdym kraju podejmuje się odrębnie specyficzne debaty oddziałujące na społeczeństwo, politykę i kulturę danego kraju.

Jaki wkład w te debaty mają autorzy, pisarze, publicyści? Jak reagują na aktualne wydarzenia? Jak komentują i analizują długotrwałe procesy polityczne i społeczne? Jak podchodzą do ponadczasowych tematów? Czy polskie i niemieckie debaty w prasie, w felietonach i w literaturze zdominowane są tymi samymi tematami i problemami? Czy podobnie przebiegają? W jakim kierunku prowadzą? Jakie formy przybierają? Co zajmuje piszących intelektualistów w Niemczech, a co w Polsce? Jakie są elementy wspólne, jakie są różnice i z czego one wynikają? Czy Polacy i Niemcy mają wystarczającą wiedzę o sobie nawzajem?

Formułując powyższe kwestie, Fundacja Genshagen chciałaby zaprosić polskich i niemieckich przedstawicieli "słowa pisanego" do aktywnej, bezpośredniej wymiany.

Kontakt: Magdalena Nizioł