. .

Informacje o projekcie

06.03.2018 13:36 Wiek: 2 yrs

Wystawa „Nagroda im. Karla Dedeciusa”

06.03.2018 - 09.04.2018

Nagroda im. Karla Dedeciusa przyznawana jest co dwa lata polskim tłumaczom literatury niemieckojęzycznej i niemieckim tłumaczom literatury polskiej przez Fundację im. Roberta Boscha i Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen-Institut). Wyboru laureatów dokonuje niemiecko-polskie jury. Nagroda stanowi wyraz uznania dla tłumaczy i wsparcia dla budowania językowych mostów między Niemcami a Polakami. Nagroda została nazwana imieniem Karla Dedeciusa, nestora tłumaczy literatury polskiej i zasłużonego pośrednika między Niemcami a Polską.

Wystawa prezentuje nagrodzonych laureatów i honoruje patrona Karla Dedeciusa. Gościła w Pałacu Genshagen od 6 marca do 9 kwietnia 2018 r.

Partnerzy: Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen Institut)
Kontakt: Magdalena Nizioł