. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 14:19 Wiek: 9 yrs

Wyzwania polityki kulturalnej w Polsce, Niemczech i Europie oraz udział w III Polsko-Niemieckich Dniach Mediów. Podróż studyjna dla dziennikarzy z Polski

06.06.2010 - 11.06.2010

Dwudziestu dziennikarzy z Polski i Niemiec miało okazję wyjechać w podróż studyjną do kraju sąsiada. Tematem podróży była edukacja kulturalna. Dziennikarze mieli możliwość otrzymania wielu informacji nie tylko w zakresie głównego tematu, lecz także o sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej. Celem podróży studyjnej było lepsze poznanie i zrozumienie sąsiada. Zdobyte doświadczenia powinny znaleźć zastosowanie w praktyce dziennikarskiej oraz przyczynić się do powstania wyważonych i obiektywnych materiałów dziennikarskich. Równocześnie program posłużył dokształcaniu zawodowemu oraz umożliwił intensywną wymianę doświadczeń z kolegami z zagranicy.

Partner: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Osoby kontaktowe: Christel Hartmann-Fritsch, Malwina Pryjda